Květen 2006

The Sinner in me - Mé hříšné já

30. května 2006 v 10:53 | Marby |  texty a překlady textů - Depeche Mode
The Sinner In Me
If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

I'll never be a saint
That's not a picture that your memory paints
Not renowned for my patience
I'm not renowned for my restraint
But you're always around
You can always be found
To pick me up when I'm on the ground

If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

I'm still recovering
Still getting over all the suffering
More known for my anger
Than for any other thing
But you've always tried
To be by my side
And catch my fall when I start to slide

If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me
Mé hříšné já
Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já
a kdybych ho dokázal ovládnout
bylo by krásné žít
kdybych se dokázal osvobodit
od mého hříšného já

Nikdy nebudu svatoušek
taková není vzpomínka, co si tvá paměť kreslí
nejsem pověstný svou trpělivostí
a ani sebeovládáním
ty jsi však vždy nablízku
snadno k nalezení
abys mě pozvedla z prachu

Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já
a kdybych ho dokázal ovládnout
bylo by krásné žít
kdybych se dokázal osvobodit
od mého hříšného já

Pořád se vzpamatovávám
stále překonávám všechny strasti
známý jsem pro svou vznětlivost
spíš než pro cokoli jiného
ale ty ses vždy snažila
stát při mně
a zachytit mě, když jsem se začal propadat

Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já
a kdybych ho dokázal ovládnout
bylo by krásné žít
kdybych se dokázal osvobodit
od mého hříšného já

Suffer Well - Krutě trpět

28. května 2006 v 20:55 | Marby |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Suffer Well
Where were you when I fell from grace?
Frozen heart, an empty space
Something's changing, it's in your eyes
Please don't speak, you'll only lie

I found treasure not where I thought
Peace of mind can't be bought
Still I believe

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
It's hard to tell

An angel led me when I was blind
I said take me back, I've changed my mind
Now I believe
From the blackest room, I was torn
He called my name, a love was born
So I believe

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
It's hard to tell

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
So hard to tell
Krutě trpět
Kde jsi byla, když jsem upadl v nemilost?
srdce kamenné, v pustém prostoru
vidím ti na očích, že se něco mění
nic neříkej, prosím, jenom bys lhala

Nenašel jsem poklad, kde jsem si myslel
klid duše se nedá koupit
přesto pořád věřím

Prostě vydržím
krutě trpět
je to obtížné, někdy
je to těžké sdělit

Anděl mě vedl, když jsem byl slepý
řekl jsem: "Rozmyslel jsem si to, zaveď mě zpátky"
a teď už věřím
z nejtemnějších koutů jsem byl vyrván
volal mě, a zrodila se láska
teď už věřím

Prostě vydržím
krutě trpět
je to obtížné, někdy
je to těžké sdělit

Prostě vydržím
krutě trpět
je to obtížné, někdy
je to velmi těžké sdělit

John the Revelator - Jan Zvěstovatel

28. května 2006 v 20:48 | Marby |  texty a překlady textů - Depeche Mode
John The Revelator
John the Revelator
Put him in a elevator
Take him up to the highest high
Take him up to the top where the mountains stop
Let him tell his book of lies

John the Revelator
He's a smooth operator
It's time we cut him down to size
Take him by the hand
And put him on the stand
Let us hear his alibis

By claiming God as his only rock
He's stealing a god from the Israelite
Stealing a god from a Muslim, too
There is only one god through and through

Seven lies, multiplied by seven, multiplied by seven again
Seven angels with seven trumpets
Send them home on the morning train
Well who's that shouting?
John the Revelator!
All he ever gives us is pain
Well who's that shouting?
John the Revelator!
He should bow his head in shame

Bye-bye
Bye-bye
Bye-bye
Bye-bye

Seven lies, multiplied by seven, multiplied by seven again
Seven angels with seven trumpets
Send them home on the morning train
Well who's that shouting?
John the Revelator!
All he ever gives us is pain
Well who's that shouting?
John the Revelator!
He should bow his head in shame

Bye-bye
Bye-bye
John the Revelator
Bye-bye
John the Revelator
Bye-bye
John the Revelator
Jan Zvěstovatel
Jan Zvěstovatel
postavte ho do výtahu
povzneste ho do nejvyšších výšin
vyneste ho až na vrchol, kam jen hory dosáhnou
ať přednese tu svou knihu lží

Jan Zvěstovatel
on je úlisný kazatel
je načase ho trochu srazit
vezměte ho za ruku
a postavte ho na pódium
ať vyslechneme jeho alibi

Prohlašuje Boha za svou jedinou jistotu
krade boha Izraelitům
a krade i boha muslimům
a přitom je všeho všudy jen jeden bůh

Sedm lží, sedmkrát znásobených, a ještě jednou sedmkrát
sedm andělů se sedmi troubami
pošlete je domů, hned ráno
tak kdo to volá?
Jan Zvěstovatel
utrpení je to jediné, co nám kdy nabídl
tak kdo to volá?
Jan Zvěstovatel
měl by pokorně sklopit hlavu

Sbohem
sbohem
sbohem
sbohem

Sedm lží, sedmkrát znásobených, a ještě jednou sedmkrát
sedm andělů se sedmi troubami
pošlete je domů, hned ráno
tak kdo to volá?
Jan Zvěstovatel
utrpení je to jediné, co nám kdy nabídl
tak kdo to volá?
Jan Zvěstovatel
měl by pokorně sklopit hlavu

Sbohem
sbohem
Jane Zvěstovateli
sbohem
Jane Zvěstovateli
sbohem
Jane Zvěstovateli

A Pain That I'm Used To - Bolest, na kterou jsem zvyklý

28. května 2006 v 20:31 | Marby |  texty a překlady textů - Depeche Mode
A Pain That I'm Used To
I'm not sure what I'm looking for anymore
I just know that I'm harder to console
I don't see who I'm trying to be instead of me
But the key is a question of control

Can you say what you're trying to play anyway
I just pay while you're breaking all the rules
All the signs that I find have been underlined
Devils thrive on the drive that is fueled

All this running around, well it's getting me down
Just give me a pain that I'm used to
I don't need to believe all the dreams you conceive
You just need to achieve something that rings true

There's a hole in your soul like an animal
With no conscience, repentance, oh no
Close your eyes, pay the price for your paradise
Devils feed on the seeds of the soul

I can't conceal what I feel, what I know is real
No mistaking the faking, I care
With a prayer in the air I will leave it there
On a note full of hope not despair

All this running around, well it's getting me down
Just give me a pain that I'm used to
I don't need to believe all the dreams you conceive
You just need to achieve something that rings true

All this running around, well it's getting me down
Just give me a pain that I'm used to
I don't need to believe all the dreams you conceive
You just need to achieve something that rings true
Bolest, na kterou jsem zvyklý
Přemýšlím, po čem ještě toužím
vím jen, že už nejsem k utišení
nechápu, kým se snažím být
ale musím se ovládat

Dokážeš snad říct, na co si to zkoušíš hrát
když porušíš pravidla, já vždycky zaplatím
narážím na znamení, která nelze přehlédnout,
ďáblům svědčí zanícené nadšení

To chození okolo, to mě tedy ubíjí
prostě mi ubližuj, jsem na to zvyklý
nemusím věřit všem snům, které sníš
potřebuješ si jen namluvit něco, čemu uvěříš

Hluboká propast zeje ve tvé duši
žádné svědomí nebo pokání, ach ne
zavři oči a zaplať cenu za ten ráj
ďáblové požírají duše zevnitř

Neumím zakrýt, co cítím a co vím, že je skutečné,
rozeznám faleš, mám tě rád
a zapíšu to, s modlitbou na rtech, na
list plný nadějí, a ne zoufalství

To chození okolo, to mě tedy ubíjí
prostě mi ubližuj, jsem na to zvyklý
nemusím věřit všem snům, které sníš
potřebuješ si jen namluvit něco, čemu uvěříš
To chození okolo, to mě tedy ubíjí...

Vznik DM HALO 415

28. května 2006 v 20:25 | Martin Fletcher |  historie DM HALO 415
AKUALIZOVÁNO 17.7.2006
Vznik DM HALO 415
Pod názvem DM HALO 415 již 15 let funguje sdružení přátel hudebního stylu DEPECHE MODE.
Počátek tohoto sdružení je s ohledem k minulosti nutno datovat do léta 1991, kdy se na zdech našeho okresního městečka objevovali nápisy DEPECHE MODE a názen alba VIOLATOR, tyto nápisy byli dílem polských DM fans, nicméně nám vnukli, že nás par oddaných DM fanoušků bychom mohli založit nějaký DM fanklub.
A tak se také stalo, po letech nám zkrátka nestačilo vnímat hudbu pouze z magnetofonového pásku,ale nějakým způsobem se aktivně zapojit do DM propagace. Začali jsme společně s výborným kamarádem sbírat adresy dalších DM fans a na základě jejich počtu jsme vyrobili první číslo našeho pak již dlouholetého informátoru SACRED - podle písně z alba DM MUSIC FOR THE MASSES v českém překladu název písně POSVÁTNÝ - neboť věnovat se rozšiřování DM lásky nám přišlo jako posvátné poslání.
SACRED byl rozeslán na sehnané adresy, a v tomto prvím čísle jsme představovali své myšlenky a koncepci našeho nově založeného sdružení. Obdrželi jsem kupodivu několik chvalných stanovisek na naše DM počínání a díky SACREDU jsme se také seznámili s amatérskou syntezátorovou kapelou VIVA LEE, která prožívala těžké období svých začátků.
Po společných setkáních věnovaných rozebírání jak DM hudby tak textů se začala rodit myšlenka na velký DM sraz. Již ve druhém čísle SACREDU jsme oznamovali velkou DM party pod názvem SACRED GARDEN - POSVÁTNÁ ZAHRADA. Ten slavný den byl stanoven na 25.2.1992 v sokolovně v Rychnově nad Kněžnou. Ke spolupráci na této akci byla pozvána v té době velmi populární formace diskžokejů pod názvem DJ TEAM.
Pozvánky na tuto akci byly rozeslány do celé tehdejší Československé republiky. Na akci byla zapůjčena poměrně kvalitní a výkonná aparatura z Kostelce nad Orlicí a k tomu velice pěkné světelné efekty z Pardubic. Cd, které jsme tehdy neměli byli zapůjčeny v Hradci Králové.
Samotná akce proběhla s velkým nadšením nás samotných a zejména DM fans z celého Československa. k našemu milému překvapení přejeli i fanoušci z Polska. Na akci se dostavili a prezentovali jí také osoby z řad místních novinářů a potěšila nás také návštěva z tehdejší Československé televize z pořadu BAGO v tv byl pak na 2. programu krátký šot z naší akce. Této akce se zúčastnilo celkem 248 skvělých DM fans a vystoupila také kapela VIVA LEE se svým programem.
Po velké akci bylo velké nadšení a chuť k další DM práci. S nepsaným šéfem VIVA LE jsme se dohodli oslovit v té době velice populární místní R - Klub mládeže ve Zbuzanech a požádat o možnost konnání pravidelných menších DM srazů. Ochotně a vřele jsem byli pracovnicemi klubu přijati a dohodli jsme se na malé akci pod názvem NO DISCO (opět jak jinak podle písně DM). Akce proběhla v červenci a byla poměrně úspěšná a tak se do konce srpna konaly ještě další dva srazy DM tentokráte už pod názvem GET THE BALANCE RIGHT- UDRŽET ROVNOVÁHU - (tento název pak malým akcím v R-Klubu ve Zbuzanech vévodil až do ukončení činnosti klubu z důvodu majetkových třenic mezi Rychnovem nad Kněžnou a Hradcem Králové)., opět podle písně DM. Po prázninách byli dva další srazy v říjnu, s průměrnou návštěvou 35 fans jak z okresu Rychnov nad Kněžnou tak z Hradce Králové a Pardubic.
(kopie z informačního letáku R-klubu ve Zbuzanech na naší akci)
Akce také dostali také nápad v podobě odehrávané hitparády pod názvem NEW DRESS - NOVÉ ŠATY, opět podle písně DEPECHE MODE. Systém hitparády byl takový, že při vstupu na naši akci dostali návštěvníci jak informátor SACRED zdarma tak také lísteček do hitparády. A dle vlastního výběru oblíbených skladeb nejen DM,ale převážně v tzv. Novoromantickém stylu bylo možno na lísteček zapsat své tři nejoblíbenější sklaby přičemž ta první dostala tři body, druhá dva body a třetí jeden bod a pak se do určitého času museli lístečky odevzdat,aby byla vytvořena hitparáda a dle sečtených hlasů od místa deset po místo první odehrána.
(pozvánka na naší akci)
Časopis SACRED měl za sebou opět několik vydaných vesměs celkem pozitivně přijatých čísel a z důvodu obsazených sobot v R-klubu ve Zbuzanech na měšíce listopad a prosinec jsme se rozhodli uskutečnit opět velký DM sraz. Na akci jsme se pečlivě po předchozích pozitivních zkušenostech připravovali již od počátku září a termín byl stanoven na 14.11.1992 nyní v Národním domě v Rychnově nad Kněžnou. Akci jsme dali název dle hitparády NEW DRESS - NOVÉ ŠATY.
(pozvánka na naší akci)
(vstupenka na naší akci)
Akce se opět uskutečnila podporována DJ-TEAMEM amatérskou kapelou VIVA LEE. Akce se zůčastnilo 280 fans opět z celého tehdejšího Českoslovenka, pár fans bylo z Polska a také překvapivě z Maďarska. Vše proběhlo v přátelském duchu, jedinou poskvrnou bylo odcizení všech cd i těch zapůjčených od známých. Když probíhalo ukončení akce a úklid tak jak se říká v nestřeženém okamžiku nám byli cd odcizeny. K milému překvapení se po několika měsících podařilo cd vypátrat Policií ČR v Rychnově nad Kněžnou a všechna cd mi byla vrácena.
Další malá akce do R-klubu ve Zbuzanech byla stanovena a domluvena na 27.2.1993. Tentokráte po domluvě s kamarádem a tzv. manažerem kapely HRABĚ X, která jisté období fungovala jako předkapela Oceánu. Od nejmenovaného tzv. manažera byla příslibena také hojná účast fanoušků z Ostravy, kde kapela má své zázemí. Bylo nutné,aby skutečně oni fans přijeli neboť, velice rádi jsme u nás uvítali kapelu Hrabě X,ale v našich končinách byla poměrně neznámá. Fans z Ostarvy se vinou onoho manažera nedostavili a tak našich cca 35 věrných fans si vychutnalo nejdříve DM party a později koncert Hrabě X sami.
(článek o akci s koncertem Hrabě X)
Rok 1993 přinesl nové album Depeche Mode pod názvem SONGS OF FAITH AND DEVOTION - PÍSNĚ O VÍŘE A ODDANOSTI. Také v duchu tohoto alba proběhli akce konané v roce 1993. Akce měli stále průměrný počet návštěvníků 35.
(pozvánka na akci vytvořená R- Klubem ve Zbuzanech)
(pozvánka na akci)
(foto z akce)
(pozvánka na akci)
(pozvánka na akci)
(pozvánka na akci)
(pozvánka na akci)
Před závěrem roku byla opět stanovena velká DM akce na 2.října 1993 tentokráte pod názvem opět z alba DM PIMPF. Akce se konala tentokráte jako první akce v sokolovně v Rychnově nad Kněžnou. Za mixážní pult se opět poslavili DJ-team a jako live zahráli BRIDGEHOUSE z Nového Města nad Metují. Akce se zúčastnilo 184 fans zejména z východních čech, Slovenska a Polska.
(vstupenka na akci)
(pozvánka na akci)
(kopie z informačního letáku R-klubu ve Zbuzanech na naší akci)
Další malá akce byla stanovena na 11.prosinec 1993 opět jak jinde než v R-klubu ve Zbuzanech. Akce se zúčastnilo 25 opět nadšených fans, čemuž jsme byli jen a jen rádi. Bohužel jak již bylo uvedno výše třenice okolo vlastnictví klubu ukončili k našemu smutku k 31.prosinci 1993 činnost klubu.
(pozvánka na akci)
(pozvánka na akci)
Rok 1994 přinesl podstatně méně akcí a vydaných čísel informátoru SACRED, hlavně také z důvodu ukončení činnosti R-klubu ve Zbuzanech. Na spolupráci a možnosti pořádání malých DM party jsme se domluvili se Sokoly a byla umožněna místnost malého sálu, který byl převážně určen na turnaje ve stolním tenisu. Bohužel však jednádí s rychnovskými sokoly byla zdlouhavá a termíny akcí se z jejich strany stále měnily tak byla spolupráce ukončena a v podstatě se konalo jen několik DM srazů v Sokolovně.
Po velice dlouhém hlédání, shánění a domluv jsme se dohodli s DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU o uspořádání DM srazu v jejich nádherných sklepních prostorech. Akce se konnala 10.12.1994 byl to možná trochu nešťastný termín, neboť za dalších čtrnáct dní měli být vánoce tak se sešlo pouho pouhých 7 fans, což byla nejnižší návštěva historie pořadaných akcí,ale i to se mustí nutně stát.
Rok 1995 začal nejprve návštěvou DM party v Pardubicích i za účelem reklamy na nové prostory našich srazů ve zmiňovaném DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU. Další DMsraz se konnal dne 25.3.1995 ve sklepních protorech výše zmiňovaného zařízení. Na akci byli rozdávány čísla SACREDŮ včetně nejnovějších vydaných čísel a opět byla sestavena a cenami odměněna hitparáda NEW DRESS. Akce se velice vydařila, vše proběhlo v příjemné DM atmosféře s radostí nás všech.
Další možný termín naší další akce byl až v září, z důvodu přes letní období uzavření DDM - Déčka. K uskutečnění akce z důvodu porouchané aparatury nedošlo a prakticky tím skončili veškeré aktivity DM srazů pro rok 1995.
Rok 1996 byl pro naše sdružení bez možností pořádání akcí, proto naše sdružení pracovalo na teoretické bázi s vydáváním občasných SACREDŮ a občasnými schůzkami členů našeho sdružení.
Stejná situace provázela roky 1997 - 2000. Samozřejmě, že situaci sdružení DM HALO 415 ovlivnili i změny v osobních životech jednotlivých členů.
Rok 2001 přinesl nečekaně příznivou změnu. Díky iniciativě jednoho pracovníka a příznivce našeho sdružení z DDM - DÉČKA se mohl uskutečnit sraz DM. Akci jsme nazvali podle písně DM ANY SECOND NOW (DALŠÍ CHVÍLE). Akce se uskutečnila 24.2.2001. Akce a ty další následující byli pojaty zcela jinak. Akce byli pouze pro pořadatele našich bývalých akcí a pro příznivce z řad pracovních kolegů. Při prezentaci akce se rozdávala pozvánka, která sloužila zároveň jako vstupenka na akci. Přdem se také od každého pozvaného účastníka vybírala částka peněz, které měli pokrýt jak pronájem a zapůjčení aparatury tak občerstvení účastníků a ukázalo se to i na dalších akcích jako velice dobře promyšlené.
K této akci ještě nebyl vyroben nový SACRED, ale byl v teoretické přípravě na akci další, také hitparáda NEW DRESS spala zatím spánkem z předchozího období a připravovali jsme jí na další akci. Z této akce byl pořízen také krátký videozáznam, což bylo velice milé a příjemné neboť v minulosti našich akcí nebylo možné z důvodu nedostupnosti a financí učinnit videozáznam, což je jistě velká škoda. DM party proběhla v přátelském a příjemném duchu a bylo to velice příjemné pohlazení po několika letech nečinností srazů.
Dne 14.4. 2001 se uskutečnila další DM párty, tentokráte již s obnoveným SACREDEM a hitparádou NEW DRESS. Názvev byl tentokráte jiný a dále pak na dalších následujících akcích byl vždy název akce nový a zejména podle písně DM, tentokráte: JUST CAN´ T GET ENOUGH (NEMÁM TOHO DOST). Akce se jako hosté zúčastnili také klienti z ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MLÁDEŽ V KVASINÁCH. Z párty vzinkl obsáhlý videozáznam, který mapoval jak místo kde se akce odehrává, tak volnou zábavu a soutěž se zábavným testem.
Další DM párty byla naplánována až na říjen, neboť z důvodu aktivit pracovníků DDM - DÉČKA, zejména poté na letních táborech nebylo možné jindy akci uskutečnit.
20.10. byla další DM akce. Na akci se všichni moc těšili, neboť mezi poslední a touto byla poměrně dlouhá časová prodleva. Akce a i těch dalších ostatních zúčastnili opět klienti z ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MLÁDEŽ V KVASINÁCH. Akce byla pod názvem : SEJDEM SE ZÍTRA. Pro zábavnější atmosféru bylo možné využít elektronické šipky a billiár. V šipkách se konal dle rozlosovaných skupin malý turnaj, kde byl vítěz odměněn cenou.
Další a poslední akcí v roce 2001 byla párty dne 8.12. Byla pojmenována FREESTATE (BEZ ZÁVAZKŮ), program byl obdobný jako na předešlé akci.