Červenec 2006

World in my eyes - Svět v mých očích

31. července 2006 v 17:44 texty a překlady textů - Depeche Mode
World in My EyesSvět v mých očích
Let me take you on a tripPojeď se mnou na cestu
Around the world and backkolem světa,
And you won´t have to movenemusíš přece jenom
You just sit stillpotichu sedět
Now let your mind do the walkingTak dovol své duši, aby se vznášela
And let my body do the talkinga nechej mé tělo, aby promluvilo
Let me show you the world in my eyesProhlédni si ten svět v mých očích
I´ll take you to the highest mountainVezmu Tě do nejvyšších hor
To the depths of the deepest seaa do nejhlubších moří,
We won´t need a map, believe menepotřebujeme žádnou mapu, věř mi
Now let my body do the movingTak dovol mému tělu hýbat se
And let my hands do the soothinga mým rukám laskat Tě
Let me show you the world in my eyesProhlédni si ten svět v mých očích
That´s all there isTohle není nic proti tomu,
Nothing more than you can feel nowco bys nyní mohla cítit
That´s all there isTohle není nic proti tomu,
Let me put you on a shipOdjedeme lodí
On a long, long tripna dlouhou cestu,
Your lips close to my lipsTvé rty se dotknou mých
All the islands in the oceanVšechny ostrovy v oceánu,
All the heaven´s in the motioncelá nebesa se pohybují
Let me show you the world in my eyesZahleď se do světa v mých očích
That´s all there isTohle všechno není nic proti tomu,
Nothing more than you can touch nowčeho se teď můžeš dotknout
That´s all there isTohle všechno není nic proti tomu,
Let me show you t he world in my eyes.Prohlédni si ten svět v mých očích

The sweetest perfection - Příjemná dokonalost

31. července 2006 v 17:40 texty a překlady textů - Depeche Mode
The Sweetest PerfectionPříjemná dokonalost
The sweetest perfectionPříjemná dokonalost,
To call my ownkterá je mi vlastní
The sightest correctionNejmenší trest,
Couldn´t finely honekterý vážně nemohu zaplatit
The sweetest infectionNejsladší nemoc
Of body and mindmého těla i duše
Sweetest injectionNejsladší nemoc
Of any kindvšech způsobů
I stop and I stare too muchZastavím se a jenom zírám,
Afraid that I care too muchmám obavy z té péče
And I hardly dare to toucha těžko se odvážím vyrovnat se
For fear that the spell may be brokense strachem, který mne svírá
When I need a drug in meKdyž potřebuji drogu,
And it brings out the thug in meodcizuji se sám sobě
Feel something tugging meCítím, že mě něco vleče
Then I want the real thing not tokensa odmítám to, co skutečně chci
The sweetest perfection ...Příjemná dokonalost,
Things you´d expect to beTo co ode mě očekáváš
Having effect on memá na mne nepochybně vliv,
Pass undetectedlypřichází nepozorovaně
But everyone knows what has got meale každý ví,
Takes me completelyco mě tolik ovládá
Touches so sweetlySladké doteky
Reaches so deeplydoteky tak hluboké
I know that nothing can stop meVím, že mě nic nezastaví
Sweetest perfectionPříjemná dokonalost,
An offer was madekterá je mi vlastní
An assorted collectionnejmenší trest,
But I wouldn´t tradekterý vážně nemohu zaplatit
The sweetest perfection ...Příjemná dokonalost,
Takes me completelyÚplně mě to ovládlo,
Touches so sweetlySladké doteky
Reaches so deeplydoteky tak hluboké
Nothing can stop me.Nic mě už nemůže zastavit

Personal Jesus - Osobní Ježíš

31. července 2006 v 17:39 texty a překlady textů - Depeche Mode
Personal JesusOsobní Ježíš
Your own personal JesusTvůj vlastní Ježíš
Someone to hear your prayersNěkdo zaslechl tvé motlitby,
Someone who caresten, kdo se o Tebe stará
Your own personal Jesustvůj osobní Ježíš
Someone to hear your prayersNěkdo zaslechl tvé motlitby,
Someone who´s thereněkdo, kdo je tu.
Feeling unknownMáš pocity, které si neumíš vysvětlit
And you´re all aloneJsi stále sám
Flesh and boneozve se
By the telephonetelefon
Lift up the receiverzvedneš sluchátko
I´ll make you a believerVšechno ti vysvětlím, věř mi
Take second bestPokus se být chvíli nejlepší,
Put me to the testdej na mě a zkus to,
Things on your chestzáleží na tobě
You need to confessPotřebuješ se vyzpovídat
I will deliverpomohu Ti,
You know I´m a forgiverumím odpouštět
Reach out and touch faithTak začni a věř
Your own presonal Jesus ...svému vlastnímu Ježíšovi
Feeling unknownMáš pocity, které si neumíš vysvětlit
And you´re all aloneJsi stále sám
Flesh and boneozve se
By the telephonetelefon
Lift up the receiverzvedneš sluchátko
I´ll make you a beliverVšechno ti vysvětlím, věř mi
I will deliverpomohu Ti,
You know I´m a forgiverumím odpouštět
Reach out and touch faithTak začni a věř
Your own personal Jesussvému vlastnímu Ježíšovi
Reach out and touch faith.Tak začni a věř.

Halo - Svatozář

31. července 2006 v 17:37 texty a překlady textů - Depeche Mode
HaloSvatozář
You wear guiltMáš pocit viny
Like shackles on your feetJako bys měla spoutané nohy
Like a halo in reversejako rub svatozáře
I can feelcítím
The discomfort in your seattvůj zármutek
And in your head it´s worsejsi na to stále hůř
There´s a painTohle je bolest,
A famine in your heartkterá trýzní tvé srdce
An arching to be freetoužící po svobodě
Can´t you seeNemohu to pochopit
All love´s luxuriesVšichni milují přepych
Are here for you and meJsou tady pro tebe i pro mne
And when our worldsA když zničí
They fall apartnáš svět
When the walls come tumbling inkdyž zboří zeď kolem něj
Though we may deserve itpřesto to bude mít
It will be worth itnějaký smysl
Bring your chainsVlečeš za sebou
Your lips of tragedysvé okovy
And fall into my armspojď do mé náruče
And when our worldsA když zničí
They fall apartnáš svět
When the walls come tumbling inkdyž zboří zeď kolem něj
Though we may deserve itpřesto to bude mít
It will be worth it.nějaký smysl

Waiting for the night - Čekání na noc

31. července 2006 v 17:36 texty a překlady textů - Depeche Mode
Waiting for the NightČekání na noc
I´m waiting for the night to fallČekám až přijde noc
I know that it will save us allVím, že to všechno mohu zachránit,
When everything´s darkkdyž nastane tma
Keeps us from the stark realityDokážu to
I´m waiting for the night to fallČekám až začne noc,
When everything is bearablepak se vše zdá snesitelnější
And there in the stilla klidné
All that you feeli Ty cítíš
Is tranquilityten klid
There is a star in the skyTámhle na obloze je hvězda,
Guiding my way with its lightsvítí mi na cestu
And in the glow of the moonstejně jako měsíc
Know my deliverance will come soonVí, že brzy přijde mé vysvobození
I´m waiting for the night ...Čekám až přijde noc
There is a sound in the calmTichem se nese zvuk,
Someone is coming to harmněkdo mi chce ublížit
I press my hands to my earszacpu si uši
It´s easier here just to forget fearje snadnější pustit to z hlavy
And when I squintedA když takhle svět opatrně sleduji,
The world seemed rose-tintedvypadá růžovější
And angels appeared to descenda andělé sestupují
To my surprisek mému překvapení
With half-closed eyess přivřenýma očima
Things looked even betterVěci vypadaly lépe
Than when they were openednež jsem je znovu otevřel
Been waiting for the night to fallČekám až přijde noc
I knew that it would save us allVím, že to všechno mohu zachránit,
Now everything´s darkkdyž nastane tma
Keeps us from the stark realityDokážu to
Been waiting for the night to fallČekám až začne noc,
Now everything is bearablepak se vše zdá snesitelnější
And here in the stilla klidné
All that you feeli Ty cítíš
Is tranquility.ten klid.

Sacred 35

31. července 2006 v 15:00 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 34

31. července 2006 v 7:11 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 33

31. července 2006 v 6:50 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 32

27. července 2006 v 15:17 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 31

27. července 2006 v 15:05 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 30

27. července 2006 v 15:01 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 29

27. července 2006 v 14:59 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 28

27. července 2006 v 10:14 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 27

27. července 2006 v 10:10 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 26

27. července 2006 v 10:07 | Martin Fletcher |  informátor SACRED
V archivu DM HALO 415 prozatím nenalezen.