Srpen 2006

New Life - Nový život

14. srpna 2006 v 9:20 texty a překlady textů - Depeche Mode
New LifeNový život
I stand still stepping on the shady streetsZůstávám sám na hanebné ulici
and I watch that man to a strangerdíval jsem se na toho chlápka taky divně
think you only know me when you turn on the lightmyslíte si, že mě znáte když rozsvěcíte světlo
now the room is lit, red dangerpokoj je opustěn s nebezpečím
Complicating, circulatingkomplikovat, cirkulovat
New life, new lifenový život, nový život
operating, generatingovládat, vytvářet
New life, new lifenový život, nový život.
transition to another placePřechod na jiné místo
so the time will pass more slowlyčas poběží mnohem pomaleji
Your features fuse and your shadow´s redtvá charakteristická opatrnost a červený stín
like a film I´ve seen now show mejako film, který jsem viděl
Complicating, circulatingkomplikovat, cirkulovat
New life, new lifenový život, nový život
operating, generatingovládat, vytvářet
New life, new lifenový život, nový život.
Your face is hidden and we´re out of sightTvá tvář je skrytá a jsme z dohledu
and the road just leads to nowherea cesta nikam nevede
the stranger in the door is the same as beforeten cizinec mezi dveřmi je stejný jako předtím
so the question answers nowheretak neexistují odpovědi na otázky
Complicating, circulatingkomplikovat, cirkulovat
New life, new lifenový život, nový život
operating, generatingovládat, vytvářet
New life, new lifenový život, nový život.
I stand still stepping on the shady streetsZůstávám sám na hanebné ulici
and I watch that man to a strangerdíval jsem se na toho chlápka taky divně
you think you only know me when you turn on the lightmyslíte si, že mě znáte když rozsvěcíte světlo
now the room is lit, red dangerpokoj je opustěn s nebezpečím
Complicating, circulatingkomplikovat, cirkulovat
New life, new lifenový život, nový život
operating, generatingovládat, vytvářet
New life, new lifenový život, nový život.

I Sometimes Wish I Was Dead - Někdy jsem si přál být mrtvý

14. srpna 2006 v 9:20 texty a překlady textů - Depeche Mode
I Sometimes Wish I Was DeadNěkdy jsem si přál být mrtvý
New soundNový zvuk
all aroundvšude kolem
you can hear it toomůžeš ho také slyšet
getting hotrozehřeje
never stopnikdy nezastaví
just for me and you.právě pro mne a tebe.
Playing on my radioHraje v mém rádiu
and saying that you have to go.a říká, že máš jít.
New dayNový den
turn awayodvrátí
wipe away the tearsetři slzu
new nightnová noc
feel alrightje dobrá
knowing that you´re hereví, že si tady
dancing with you all the timestále s tebou tancuje
and don´t you think that it´s a crime.a nemysli si, že je to zločin.
Back streetNa ulici
never meetnikdy nepotká
never say goodbyenikdy se nerozloučí
I know where you´ve beenvím, kde jsi byl
but I don´t know whyale nevím proč
you say that it´s from aboveříkáš, že je to shůry
then I say this is more than love.pak já říkám, že je to moderní láska.

Puppets - Loutky

14. srpna 2006 v 9:19 texty a překlady textů - Depeche Mode
PuppetsLoutky
Got that feelingTohoto pocitu
head is reelingkdy si má hlava odpočinula
you think you´re in controlmyslíš si, že se ovládáš
but you don´t know me babeale neznáš mě baby,
I can move youmohu s tebou pohybovat
I can soothe youmohu tě sledovat
I can take you places in a different waymohu brát různá místa v různých hrách
and I don´t think you understanda nemyslím si, že rozumíš tomu
what I´m trying to sayco se ti snažím říct
I´ll be your operator babybudu tvůj vládce baby
I´m in control.jsem ovládán.
Watch your action, close reactionSleduji tvé akce, vyhodnocuji reakce
and everything you´re thinking babe inside your heada vše na co myslíš
conversation, my creationrozhovor, mé dílo
nothing that you do you do unless I sayvše co děláš, děláš jen když řeknu
and you don´t know the consequencesa neznáš důsledky
of the things you sayvěcí, které řekneš
I´ll be your operator babybudu tvůj vládce baby
I´m in control.jsem ovládán.
All the things you tried to do babeVšechny věci co zkoušíš dělat baby
and all the words we´ve said beforea všechna slova, která jsme již řekli
are only part of what I started babyjsou jen součástí našeho začátku baby
and you can´t stop me anymore.a nikdy mě nemůžeš zastavit.
Got that feelingTohoto pocitu
head is reelingkdy si má hlava odpočinula
you think you´re in controlmyslíš si, že se ovládáš
but you don´t know me babeale neznáš mě baby,
I can move youmohu s tebou pohybovat
I can soothe youmohu tě sledovat
I can take you places in a different waymohu brát různá místa v různých hrách
and I don´t think you understanda nemyslím si, že rozumíš tomu
what I´m trying to sayco se ti snažím říct
I´ll be your operator babybudu tvůj vládce baby
I´m in control.jsem ovládán.

Boys Say Go! - Chlapci říkají jdeme!

14. srpna 2006 v 9:19 texty a překlady textů - Depeche Mode
Boys Say Go!Chlapci říkají jdeme!
Boys say go!Chlapci říkají jdeme!
Boys say go!Chlapci říkají jdeme!
Boys say go!Chlapci říkají jdeme!
Boys say go!Chlapci říkají jdeme!
You don´t understandNerozumíš
this is in demandto je podmínka
and I think that I have to show you.a myslím, že ti to musím ukázat
Try to look insideZkus se podívat dovnitř
take me for a ridevezmi mě sebou
in the day and the night get to know you.ve dne v noci tě chci poznávat.
Boys meet boys get togetherChlapi se setkávají s chlapy
boys meet boys it´s foreverchlapi budou potkávat chlapy navždy
don´t say no boys say go.tak neříkej ne, chlapi říkají jdeme.
I could run awayMohl bych utéct
if you never staypokud nezůstaneš
and the rain and the pain and the sorrow.a déšť a bolest a smutek.
I´m not very sureNejsem si úplně jistý
when you close the doorkdyž zavřeš dveře
in the end it´s the same as tomorrow.nakonec je to stejné jako zítra.
Boys meet boys get togetherChlapi se setkávají s chlapy
boys meet boys it´s foreverchlapi budou potkávat chlapy navždy
don´t say no boys say go.tak neříkej ne, chlapi říkají jdeme.
You don´t understandNerozumíš
this is in demandto je podmínka
and I think that I have to show you.a myslím, že ti to musím ukázat
Try to look insideZkus se podívat dovnitř
take me for a ridevezmi mě sebou
in the day and the night get to know you.ve dne v noci tě chci poznávat.
Boys meet boys get togetherChlapi se setkávají s chlapy
boys meet boys it´s foreverchlapi budou potkávat chlapy navždy
don´t say no boys say go.tak neříkej ne, chlapi říkají jdeme.

Nodisco - Žádné disko

14. srpna 2006 v 9:18 texty a překlady textů - Depeche Mode
NodiscoŽádné disko
I saw you in the pictureViděl jsem tě na obrázku
I saw you play the partviděl jsem tě hrát svou roli
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
there´s a thousand watching youje tu tisíc lidí, kteří tě sledují
you take this too farnevnímáš to
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
sometimes when I wonder if you´re taking a chanceněkdy se divím jestli se chopíš šance
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
and you know how to dancea víš jak tančit
move me discopohni se mnou disko
baby don´t you let gobaby nepouštěj to
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
part one act oneprvní část, první dějství
everyone pretendkaždý předstírá,
this ain´t nodiscože tohle není žádné disko
this is more a storyto je spíš příběh
and we´re reaching the enda očekáváme konec
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
always makes me happy when you´re taking a chancevždycky mě potěší když se chopíš šance
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
and you know how to dancea víš jak tančit
move me discopohni se mnou disko
baby don´t you let gobaby nepouštěj to
this ain´t nodiscotohle není žádné disko.
I saw you in the pictureViděl jsem tě na obrázku
I saw you play the partviděl jsem tě hrát svou roli
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
there´s a thousand watching youje tu tisíc lidí, kteří tě sledují
you take this too farnevnímáš to
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
sometimes when I wonder if you´re taking a chanceněkdy se divím jestli se chopíš šance
this ain´t nodiscotohle není žádné disko
and you know how to dancea víš jak tančit
move me disco, baby don´t you let gopohni se mnou disko, baby nepouštěj to
move me disco, baby don´t you let gopohni se mnou disko, baby nepouštěj to
move me disco, baby don´t you let gopohni se mnou disko, baby nepouštěj to
this ain´t nodiscotohle není žádné disko.

What´s Your Name? - Jak se jmenuješ?

14. srpna 2006 v 7:23 texty a překlady textů - Depeche Mode
What´s Your Name?Jak se jmenuješ?
Sometimes watch you walk the street at midnightNěkdy se dívám jak jdeš o půlnoci ulicí
sometimes I can feel you in the airněkdy tě cítím ve vzduchu
looking good knew you wouldvypadá to dobře, také chceš
all the time I understood.vždycky jsem rozuměl.
Hey you´re such a pretty boyHej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
you´re so pretty.tak pěkný.
Everybody seems to look your way nowVšichni se dívají, jak jdeš
(everybody seems to look your way)(všichni se dívají jak jdeš)
everybody wants to know your namevšichni chtějí znát tvé jméno
(hey, hey, what´s your name)(hej, hej, jak se jmenuješ?)
feeling right just tonightsprávný pocit právě dnes večer
hear them say you´re out of sight.slyším jak říkají, že si z dohledu.
Hey you´re such a pretty boyHej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
you´re so pretty.tak pěkný.
Hey you´re such a pretty boyHej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
you´re so pretty.tak pěkný.
All the boys we got to get togetherVšichni jsme se zde setkali
all the boys together we can standsvšichni tu můžeme zůstat
we can go never knowmůžeme jít, nikdy nevědět
all the things we need to show.vše co můžeme ukázat.
Hey you´re such a pretty boyHej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
you´re so pretty.tak pěkný.
Hey you´re such a pretty boyHej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
you´re so pretty.tak pěkný.
P R E T T YP Ě K N Ý
Hey you´re such a pretty boyHej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
Hey you´re such a pretty boyhej, jsi takový pěkný hoch,
you´re so pretty.tak pěkný.

Photographic - Fotografická

14. srpna 2006 v 7:22 texty a překlady textů - Depeche Mode
PhotographicFotografická
The white house, the white roomBílý dům, bílý pokoj
the program of todaydnešní program
the light on, switch onrozsvítí se, zapne se
your eyes are far awaytvé oči jsou daleko
the map represents youpředstavuje tě mapa
and the tape is your voicea pásek je tvůj hlas
follow all along yousleduje tě
till you recognize the choice.dokud si nevybereš.
I take picturesVezmu obrázky,
photographic picturesfotografie
bright light, dark roomjasné světlo, tmavý pokoj
bright light, dark room.jasné světlo, tmavý pokoj.
I said I´d write a letterŘekl jsem, že bych rád napsal,
but I never got the timeale nikdy jsem neměl čas
and I´m looking to the daya sleduji den
and I mesmerize the lightjsem uchvácen světlem
the years I spend just thinkingroky, které jsem strávil přemýšlením
of a moment we both knewo momentu, který jsme oba znali
a second passed like an empty roomsekunda uplynula jako prázdný pokoj
it seems it can´t be true.vypadá, že to nemůže být pravda.
I take picturesVezmu obrázky,
photographic picturesfotografie
bright light, dark roomjasné světlo, tmavý pokoj
bright light, dark room.jasné světlo, tmavý pokoj.
I take picturesVezmu obrázky,
photographic picturesfotografie
bright light, dark roomjasné světlo, tmavý pokoj
bright light, dark room.jasné světlo, tmavý pokoj.

Tora! Tora! Tora! - Tora! Tora! Tora!

14. srpna 2006 v 7:22 texty a překlady textů - Depeche Mode
Tora! Tora! Tora!Tora! Tora! Tora!
They were raining from the skyPršeli z oblohy
exploding in my heartpraskající v mém srdci
is this the love in disguiseje tato láska odporná
or just a form of modern artnebo jen druh moderního umění
from the sky you can almost hear them cryz oblohy je můžeš vždy slyšet křičet
Tora! Tora! Tora!Tora! Tora! Tora!
In the town they were going downV městě, kde jim ubylo sil
Tora! Tora! Tora!Tora! Tora! Tora!
I had a nightmare only yesterdayJen včera jsem měl noční můru
you played the skeletonpohrával sis s jádrem
you took my love then died that day I playedponížil jsi mou lásku tam
I´m an American from the skyjsem Američan z nebes
you can almost hear them cryz oblohy je můžeš vždy slyšet křičet
Tora! Tora! Tora!Tora! Tora! Tora!
In the town they were going downV městě, kde jim ubylo sil
Tora! Tora! Tora!Tora! Tora! Tora!
I played I´m an AmericanHraju si na Američana
I played I´m an American.hraju si na američana.

Any Second Now - Někdo jiný

14. srpna 2006 v 7:21 texty a překlady textů - Depeche Mode
Any Second NowNěkdo jiný
She remembered all the shadows and the doubtsPamatovala si všechny stíny a pochybnosti
the same filmten samý film
vivid pictures like a wall that´s standing emptyživé obrázky jako osamocená zeď
and the night so stilla noc tak tichou
such a small affair, a relapsejako malá aféra, návrat
someone closing like the nightclub doorposlední jako dveře od clubu
here again and when you speak I watch you move awayopět zde a když mluvíš, vidím jak mizíš
and seem so surea zdá se to jisté
she is hoping to forgetdoufá, že zapomene
and the moment almost slips awaya ten moment téměř uplynul
when the colours move apartkdyž barvy mizí
and I wonder if you want to staya já se divím, že chceš zůstat
and I need to change youpotřebuji tě změnit
like the words I´m readingjako slova co ctu
don´t you understandnerozumíš
is the warning and the messageje to varování a zpráva
I remember as you touch my hand.pamatuji jak ses dotkla mé ruky.

Just Can´t Get Enough - Stejně nemám dost

14. srpna 2006 v 7:21 texty a překlady textů - Depeche Mode
Just Can´t Get EnoughStejně nemám dost
When I´m with you babyKdyž jsem s tebou baby
I go out of my headztrácím hlavu
and I just can´t get enougha stejně nemám dost
and I just can´t get enougha stejně nemám dost
all the things you do to mevše co jsi pro mě udělala
and everything you saidvše co jsi řekla
I just can´t get enoughstejně nemám dost
I just can´t get enough.stejně nemám dost.
We slip and slide as we fall in loveZjednodušíme si zamilování
and I just can´t seem to get enougha stejně se nemohu starat, abych dostal dost
we walk togetherprocházeli jsme se spolu
we´re walking down the streetdolů ulicí
and I just can´t get enougha stejně nemám dost
and I just can´t get enougha stejně nemám dost
everytime I thing of youvždycky na tebe myslím
I know we have to meetvím, že se máme sejít
and I just can´t get enougha stejně nemám dost
and I just can´t get enougha stejně nemám dost
It´s getting harder, it´s burning loveje to těžší než se zamilovat
and I just can´t seem to get enougha stejně se nemohu starat, abych dostal dost
I just can´t get enough...stejně nemám dost...
And when it rainsA když prší
you´re shining down for mejsi mé slunce
and I just can´t get enougha stejně nemám dost
I just can´t get enoughstejně nemám dost
just like a rainbowjako duha
you know you set me freevíš, že mě osvobozuješ
and I just can´t get enougha stejně nemám dost
I just can´t get enoughstejně nemám dost
you´re like an angeljsi jako anděl
and you give me your lovea dáváš mi svou lásku
and I just can´t seem to get enougha stejně se nemohu starat, abych dostal dost
I just can´t get enough...stejně nemám dost...

Leave in Silence - Zanechat mlčky

11. srpna 2006 v 9:20 texty a překlady textů - Depeche Mode
Leave in SilenceZanechat mlčky
I´ve told myself so many times beforeŘekl jsem to už tolikrát,
But this time I think I mean it for sure,ale tentokrát to myslím vážně
We have reached a full stop,narazili jsme na tečku na konci věty
Nothing´s going to save us from the big drop.nic nás nezachrání před velkou kapkou.
Reached our natural conclusion,Dosažen náš přirozený závěr
Outlived the illusion,přežil klam
I hate being in these situations,nenávidím být v těchto situacích
That call for diplomatic relations.ustoupit od toho z diplomacie
If I only knew the answer,jestliže jen já jsem věděl odpověď nebo
Or I thought we had a chance,jsem myslel, že jsme měli šanci nebo
Or I could stop this,jsem mohl toto zastavit
I would stop this thingzastavil bych tuto věc
From spreading like a cancerz rozšíření jako rakovina.
What can I say,Co mohu říkat?
I don´t want to play any more.Nepotřebuji dále hrát
What can I say,co mohu říkat?
I´m heading for the door.Jsem přede dveřmi
I can´t stand this emotional violence.nemohu vydržet toto citové násilí
Leave in silencezanechat mlčky
Leave in silencezanechat mlčky.
We´ve been running round in circles all year,Máme stále pobíhat v kruzích
Doing this and that and getting nowhere.dělá ten i onen a nic z toho
This will be the last time,to bude naposledy
I think I said that last time.myslím, že jsem řekl naposledy.
If only had potion,Jestliže jsem si pouze loknul
Some magical lotion,nějaké magická vody
That could stop this,mohl bych tohle zastavit
I would set the wheels in motion.zastavil bych tohle.

My Secret Garden - Má tajná zahrada

11. srpna 2006 v 9:19 texty a překlady textů - Depeche Mode
My Secret GardenMá tajná zahrada
My Secret Garden´s no so secret anymore!Má tajná zahrada není zatím tak tajná!
Run from the house, holding my head in my hands,Začíná u domu, vlastní moji hlavu v dlaních
Feeling dejected, feeling like a child might feel,skleslý na mysli, pocit, co dítě může cítit
It all seems so absurd,všechno se zdá tak nemožné,
That this should have occured,že by se měl vyskytnout
My very only secretmůj velmi tajný
And I had to go and leak it!musel jsem jít a uniknout tomu!
My Secret Garden´s not so secret anymore!Má tajná zahrada není zatím tak tajná!
No, my Secret Garden´s not so secret anymore!Ne, má tajná zahrada není zatím tak tajná!
Run through the fields, down to the edge of the water,Proběhnout pole dolů na okraj vody
Can´t stay long, here comes the reason why -nelze zůstat dlouho, zde je důvod proč -
She´ll catch me if she can,mě chytí, jestliže může
Take me by the hand,vezme mě za ruku
I´ll have to keep on runningbudu muset stále běžet
And I just can´t see the fun ina nemohu vidět zábavu
My Secret Garden not being secret anymore!v mé tajné zahradě, která není zatím tak tajná!
It used to be so easyBývalo to tak snadné
On days such as these she´dve dnech jako tyto
Search and search for hourshledá a hledá hodiny a hodiny
In among the flowers.mezi květinami
I loved it! - I loved her!Miloval jsem to! - Miloval jsem ji!
Play the fool, act so cruel - I loved it!Dělat blázna, jednat tak surově - Miloval jsem to!
Read her book, take a look - I loved her!Číst knihu, podívat se - Miloval jsem ji!
Play the fool, act so cruel - I loved it!Dělat blázna, jednat tak surově - Miloval jsem to!
Read her book, take a look - I loved her!Číst knihu, podívat se - Miloval jsem ji!
It all seems so absurd,Všechno se zdá tak nemožné,
That this should have occurred,že by se měl vyskytnout
My very only secretmůj velmi tajný
And I had to go and leak it!musel jsem jít a uniknout tomu!
My Secret Garden´s no so secret anymore.Má tajná zahrada není zatím tak tajná.

Monument - Památník

11. srpna 2006 v 9:18 texty a překlady textů - Depeche Mode
MonumentPamátník
When the site was foundKdyž se vyskytlo místo
We laid the foundations down.položili jsme základy.
I didn´t take long beforeTo bylo dávno
They came back tumbling down.předtím, než se vrátili.
Don´t build at night.Nestavte v noci
You need a little light.potřebujete světlo.
How else you going to seeJak jinak uvidíte
What it is going to be like!co to je dobře?
So we picked up our toolsZvednuli jsme své nástroje
And we worked in the morning light,a pracovali za ranního svitu
With the last stone placedposlední umístěný kámen
Wasn´t it a wonderful sight,nebyl to podivuhodný pohled?
But it fell back downAle spadlo to
And scratched all around,a roztříštilo se všude kolem
Anything passesvšechno přejde
When you need glasses!vy potřebujete brýle!
My Monument - it fell down.Můj památník: spadl.
My Monument - it fell down.Můj památník: spadl.
Work all of my days for this kind of praise,Moje každodenní práce pro tento druh chvály
It fell downspadla
Work all my days - it fell down.pracovat všechny ty dny - spadl.

See You - Vidím Tě

11. srpna 2006 v 9:18 texty a překlady textů - Depeche Mode
See YouVidím Tě
All I want to do is see you again.Vše co chci dělat je vidět Tě znovu.
Is that too much to ask for?žádám toho mnoho?
I just want see your sweet smile,Chci jen vidět tvůj sladký úsměv,
Smiled the way it was beforeusmívat se cestu to bylo
Well, I´ll try not to hold youdobře, zkusím Tě nedržet
And I´ll try not to kiss youa zkusím tě nelíbat
And I won´t even touch youdokonce se Tě nebudu dotýkat
All I want to do is see youvšechno co chci je vidět Tě
Don´t you know that it´s true.víš, že to je pravda?
I remember the daysVzpomínám na dny,
when we walked through the woods,kdy jsme chodili lesy
We´d sit on a bench for a while.na chvíli jsme seděli na lavičce.
I treasure the wayVážím si cesty,
we used to laugh and playkdy jsme se smáli a potom
And look in each other eyes.jsme se dívali vzájemně do očí.
You can keep me at a distanceMůžeš mě nechat opodál,
if you don´t trust my resistancejestli nevěříš mým zábranám,
But I swear I won´t touch you.ale přísahám, nedotknu se Tě.
Well I know five years is a long timeDobře vím, že pět let je dlouhá doba
and that times changea lidé se časem mění
But I think that you´ll findale myslím, že zjistíš,
people are basically the same.že lidé jsou v podstatě stejní.
If the water´s still flowingJestli voda stále teče
we can go for a swimmůžeme jít plavat
And do the things we used to do.a dělat věci, na které jsme byli zvyklý.
And if I´m reluctant you can pull me in,A jestliže se zdráhám, můžeš mě zatáhnout
We can relive our youth.můžeme znovu prožít naše mládí.
But we´ll just stay friendlyAle zůstaneme přátelé,
like sister and brotherjako sestra a bratr
Though I think I still love you.ačkoli myslím, že tě stále miluji.

Satellite - Družice

11. srpna 2006 v 9:17 texty a překlady textů - Depeche Mode
SatelliteDružice
Now hear this my friends,Teď poslouchej tyto moje přátele
I´ll never be the same againnikdy nebudu zase stejný
Going to lock myself in a cold black room,zamknu se sám v studené černé místnosti
Going to shadow myself in a veil of gloom,zastíním se závojem tmy
I will function, operate,budu působit, fungovat
I will be a satellite of hate.budu družice nenávisti.
Driving to this point by a chain of events,Dohnat tento bod souvislostí
Each one pushed me nearer the edge.každá mě strká blíže ke kraji.
Going to send my message through to you,Pošlu vám své poselství
You´ll receive the signal too.a vy přijmete můj signál také.
I will function, operate,Budu působit, fungovat
I will be a satellite of hate.budu družice nenávisti.
Higher, HigherVyšší
Disillusioned - I was disenchanted,rozčarování - byl jsem rozčarovaný
Forgot the love that had been implanted,zapomněl na lásku, že byla zasazena
Heard the lies and I felt the cold,slyšel lži a cítil jsem chlad
It broke my heart and I lost control -to zlomilo mé srdce a ztratil jsem kontrolu -
Now I´m a satellite of a free state,teď jsem družice instinktu
I´m satellite of hate.jsem družice nenávisti.