Duben 2009

Come back - Vrať se - Sounds of the universe

30. dubna 2009 v 18:47 texty a překlady textů - Depeche Mode
Come Back


Come back, come back to me
I'll be waiting, patiently
Come back, come back to me
I'll be waiting here patiently

Walking a thin white line between love
and hate
Wasting all of my time in another world
In another place
I could use a little company
A little kindness could go a long way

Weeks turn into months
Months turn into years
Reaching the same conclusions
Gathering up the fear

Come back, come back to me
I'll be waiting, patiently
Come back, come back to me
I'll be waiting here patiently

Light will always shine in the heart of you
In truth and in reality
Only blindness can hide it away
I could use a little restraint
A little kindness could go a long way

Weeks turn into months
Months turn into years
Reaching the same conclusions
Gathering up the fear
Living the same delusion
Gathering up the fear

Come back


Vrať se


Vrať se, vrať se ke mně
Budu čekat, trpělivě
Vrať se, vrať se ke mně
Budu tu trpělivě čekat

Kráčím po tenké bílé čáře mezi láskou a
nenávistí
Mrhám všechen svůj čas v jiném světě
Na jiném místě
Hodila by se mi společnost
S laskavostí nejdál dojdeš

Týdny se mění v měsíce
Měsíce se mění v roky
Docházím stále ke stejným závěrům
Upevňuji svůj strach

Vrať se, vrať se ke mně
Budu čekat, trpělivě
Vrať se, vrať se ke mně
Budu tu trpělivě čekat
Světlo ve tvém srdci bude vždycky zářit
V pravdě a ve skutečnosti
Ho může skrýt jen slepota
Hodila by se mi trocha omezování
S laskavostí nejdál dojdeš

Týdny se mění v měsíce
Měsíce se mění v roky
Docházím stále ke stejným závěrům
Upevňuji svůj strach
Žiju stále ve stejném klamu
Upevňuji strach

Vrať se

Peace - Mír - Sounds of the universe

29. dubna 2009 v 11:45 texty a překlady textů - Depeche Mode
Peace

Peace will come to me
Peace will come to me

I'm leaving bitterness
Behind this time
I'm cleaning out my mind
There is no space
For the regrets
I will remember to forget

Just look at me
I am walking love incarnate
Look at the frequencies
At which I vibrate
I'm going to light up the world

Peace will come to me
Peace will come to me

I'm leaving anger in the past
With all the shadows
That it cast
There is a radar in my heart
I should have trusted
From the start

Just look at me
I'm a living act of holiness
Giving all the positivity
That I possess
I'm going to light up the world

Peace will come to me
Just wait and see
Peace will come to me
It's meant to be
Peace will come to me
Just wait and see
Peace will come to me
It's an inevitability


Mír


Mír se ke mně navrátí
Mír se ke mně navrátí

Hořkost tentokrát
Nechávám za sebou
Pročišťuji si mysl
Už v ní není místo
Pro žal a zklamání
Na která musím zapomenout

Jen se na mě podívej
Jsem chodící vtělení lásky
Jen pohlédni na tu frekvenci
V jaké se chvěji
Rozzářím celý svět

Mír se ke mně navrátí
Mír se ke mně navrátí

Nechávám zlobu minulosti
I se všemi stíny
Které vrhá na všechno
V mém srdci je radar
A já mu měl důvěřovat
Hned od začátku

Jen se na mě podívej
Jsem ztělesnění posvátného skutku
Rozdávám všechno dobré
Co v sobě mám
Celý svět rozzářím

Mír se ke mně navrátí
Jen vyčkej a uvidíš
Mír se ke mně navrátí
Tak je to dáno
Mír se ke mně navrátí
Jen počkej a dívej se
Mír se ke mně navrátí
Je to nevyhnutelné

In Sympathy - Soucitně - Sounds of the universe

29. dubna 2009 v 11:39 texty a překlady textů - Depeche Mode
In sympathy


They're almost falling over you
Why don't they call a truce
Whatever they are trying to do
It's of little use

They're drowning you in compliments
Trying to furnish proof
And though they speak with eloquence
There is little truth

You're bright, you're strong
You know your right from wrong
At least to some degree
You're wise, you're tough
You've heard their lies enough
You smile in sympathy

I'm watching your serenity
The way your soul transcends
Their tedious obscenities
Your patience never ends

And as the night begins to fade
You're heading for the door
Followed by a sad parade
You're on your own once more

You're bright, you're strong
You know your right from wrong
At least to some degree
You're wise, you're tough
You've heard their lies enough
You smile in sympathy


Soucitně


Téměř jakoby o tebe zakopávali
Proč nevyhlásí příměří?
Cokoli se snaží udělat
Má jen malý účinek

Topí tě v komplimetech
Ve snaze poskytnout ti důkaz
A i když hovoří s řečnickou výmluvností
Je v tom jen málo pravdy

Jsi bystrá, jsi silná
A rozeznáš pravdu od lži
Alespoň do jisté míry
Jsi rozumná, jsi neústupná
A už jsi slyšela dost těch jejich lží
Soucitně se usmíváš

Sleduji, jak jsi vyrovnaná
Způsob, jakým tvá mysl převyšuje
Jejich únavné oplzlosti
Tvá trpělivost je věčná

A jak noc pomalu vyprchává
Zamíříš ke dveřím
Následována smutným doprovodem
Zase jednou jsi úplně sama

Jsi bystrá, jsi silná,
A rozeznáš pravdu od lži
Alespoň do jisté míry
Jsi rozumná, jsi neústupná
A jejich lží už jsi slyšela dost
Soucitně se usmíváš

Little soul - Malá dušička - Sounds of the universe

27. dubna 2009 v 11:46 texty a překlady textů - Depeche Mode

Little soul

My little light
Is going to shine
Shine out so bright
And illuminate your mind
My little soul will leave a footprint


This little voice
Is going to sing
I have no choice
It will infinitely ring
My little soul will leave a footprint


I'm channelling the universe
That's focusing itself
Inside of me
A singularity


My little words
Are going to sting
Haven't you heard
The pain and joy they bring
My little soul will leave a footprint


I'm channelling the universe
That's focusing itself
Inside of me
A singularity


Your little eyes
They're going to see
I can't disguise
The beauty inside me
My little soul will leave a footprint


Malá dušička


Mé malé světélko
Bude zářit
A bude zářit tak jasně
Že ozáří tvou mysl
Má malá dušička po sobě zanechá stopu


Tenhle tenký hlásek
Bude zpívat
Nemám na výběr
Bude nekonečně znít
Má malá dušička po sobě zanechá otisk


Brázdím vesmír
Který zaměřuje sám sebe
Uvnitř mě
Jedinečné


Má drobná slova
Budou bodat
Copak jste neslyšeli
Tu bolest a radost, kterou přinášejí?
Má malá dušička po sobě zanechá stopu


Brázdím vesmír
Který zaměřuje sám sebe
Uvnitř mě
Mimořádné


Tvé malé oči
Prohlédnou
Nedokážu zakrýt
Tu krásu uvnitř sebe
Má malá dušička po sobě zanechá otisk

Fragile Tension - Prchavé napětí - Sounds of the universe

27. dubna 2009 v 11:43 texty a překlady textů - Depeche Mode
Fragile Tension

There's a fragile tension
That's keeping us going
It may not last forever
But oh when it's flowing


There's something magical in the air
Something so tragic we have to care


There's a strange obsession
That's drawing us nearer
We don't understand it
It never gets clearer


There's something mystical in our genes
So simplistic it kicks and screams


Oh when we're teetering
On the edge of collapse
Nothing can keep us down


There's a dizzying feeling
That's keeping us flying
Through glittering galas
Without even trying


There's something radical in our hands
Nothing logical to our plans


Prchavé napětí


Je to jakési prchavé napětí
Které nás nutí pokračovat
Nejspíš nevydrží věčně
Ale když proudí, oh

Ve vzduchu je něco kouzelného
Něco tak truchlivého, že to poutá naši
pozornost


Je to zvláštní posedlost
Která nás táhle blíž
Nechápeme ji
A nikdy ani nebudeme


V našich genech je něco záhadného
Něco tak prostého, až to kope a křičí


Když balancujeme
Na hranici zhroucení
Nic nás nedokáže ovládat


Je tu oslnivý pocit
Který nás nutí létat
Ve třpytivém přepychu
Aniž bychom se vůbec snažili


V našich rukách je něco zásadního
Něco tak odporujícího našim záměrům

Black Celebration

27. dubna 2009 v 9:22 diskografie - lp
Black Celebration je páté studiové album skupiny Depeche Mode, vydané Mute Records 17. března 1986. Dále utvrzuje v zřetelném ztemnění jejich hudby, které již lehce představilo album Construction Time Again. Mnozí usuzují, že je to neobvyklá kombinace elktronické populární hudby a gotického rocku.

Na tomto albu si zazpíval Martin Gore hned ve 4 písních jako hlavní zpěvák ("A Question of Lust", "Sometimes", "It Doesn't Matter Two" a "World Full of Nothing"), což je nejvíce v porovnání s ostatními alby Depeche Mode. Zbytek skladeb nazpíval David Gahan.
LP v UK


 1. "Black Celebration" (4:55)

 2. "Fly On The Windscreen - Final" (5:18)

 3. "A Question Of Lust" (4:20)

 4. "Sometimes" (1:53)

 5. "It Doesn't Matter Two" (2:50)

 6. "A Question Of Time" (4:10)

 7. "Stripped" (4:16)

 8. "Here Is The House" (4:15)

 9. "World Full Of Nothing" (2:50)

 10. "Dressed In Black" (2:32)

 11. "New Dress" (3:42)

CD v UK


 1. "Black Celebration" (4:57)

 2. "Fly On The Windscreen - Final" (5:19)

 3. "A Question Of Lust" (4:22)

 4. "Sometimes" (1:54)

 5. "It Doesn't Matter Two" (2:51)

 6. "A Question Of Time" (4:09)

 7. "Stripped" (4:17)

 8. "Here Is The House" (4:16)

 9. "World Full Of Nothing" (2:48)

 10. "Dressed In Black" (2:34)

 11. "New Dress" (3:45)

 12. "Breathing in Fumes" (6:06)

 13. "But Not Tonight (Extended)" (5:13)

 14. "Black Day" (2:36)


LP a CD v (USA)


 1. "Black Celebration" (4:55)

 2. "Fly On The Windscreen - Final" (5:18)

 3. "A Question Of Lust" (4:20)

 4. "Sometimes" (1:53)

 5. "It Doesn't Matter Two" (2:50)

 6. "A Question Of Time" (4:10)

 7. "Stripped" (4:16)

 8. "Here Is The House" (4:15)

 9. "World Full Of Nothing" (2:50)

 10. "Dressed In Black" (2:32)

 11. "New Dress" (3:42)

 12. "But Not Tonight" (4:15)

 • V americké verzi má "A Question of Time" odlišný začátek. Řvavý zvuk je opakován dvakrát, zatímco v anglické verzi je začátek skladby jemnější.

Drobnosti
Some Great Reward

18. dubna 2009 v 19:02 | Wikipedie+Martin Fletcher |  diskografie - lp
Some Great Reward je čtvrté studiové album skupiny Depeche Mode, vydané 24. září 1984 Mute Records (Spojené království) a 29. října 1984 Sire Records (USA).
Toto je první album, na kterém zpívá Martin Gore dvě písně ("It Doesn't Matter" a "Somebody"). Na třech předchozích albech nazpíval vždy jen jednu skladbu.


 1. "Something to Do" (3:46)
 2. "Lie to Me" (5:03)
 3. "People Are People" (3:51)
 4. "It Doesn't Matter" (4:43)
 5. "Stories of Old" (3:12)
 6. "Somebody" (4:27)
 7. "Master and Servant" (4:12)
 8. "If You Want" (4:40)
 9. "Blasphemous Rumours" (6:21)

Účast na albuConstruction Time Again

18. dubna 2009 v 19:00 | Wikipedie + Martin Fletcher |  diskografie - lp

Construction Time Again

Construction Time Again
je třetí studiové album Depeche Mode. Bylo vydáno Mute Records 22. srpna 1983. V hudbě Depeche Mode jsou zde patrné dva hlavní posuny. Za prvé je znatelná vyšší hloubka textů a za druhé začala jejich hudba nabývat temné příchuti. Album Black Celebration z roku 1986 v těchto změnách pokračovalo a stvrdilo jejich výsledky jako trvalý rys v budoucím díle Depeche Mode. Toto bylo jejich první album s Alanem Wilderem. 1. "Love, in Itself" (4:29)
 2. "More Than a Party" (4:45)
 3. "Pipeline" (5:54)
 4. "Everything Counts" (4:19)
 5. "Two Minute Warning" (4:13)
 6. "Shame" (3:50)
 7. "The Landscape is Changing" (4:47)
 8. "Told You So" (4:24)
 9. "And Then…" (4:34)
 10. "Everything Counts (Reprise)" (1:05)
 • Verze vydaná v USA přidává "Everything Counts (Reprise)" na konec skladby "And Then…" a obsahuje singl verzi "Everything Counts (in Larger Amounts)" (7:23) jako desátou skladbu.
 • Všechny skladby byly složeny Martinem L. Gorem, kromě "Two Minute Warning" a "The Landscape is Changing", napsaných Alanem Wilderem.
 • David Gahan zpívá ve všech skladbách hlavní hlas, kromě "Pipeline", která je nazpívaná Martinem.

Účast na albuB -singly - Black day - Černý den

18. dubna 2009 v 18:56 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Black Day

Celebrate the fact
That we've see the back
Of another black day

Black day
Black day

I want to take you in my arms
Forgetting all I couldn't do today

Black day
Black day

Černý den

Oslavit to,
že máme za sebou rub
dalšího černého dne.

Černý den.

Chci tě obejmout
a zapomenout na vše, co jsem dnes nedokázal.

Černý den.


A Broken Frame

18. dubna 2009 v 18:49 | Wikipedie + Martin Fletcher |  diskografie - lp
A Broken Frame je druhé studiové album Depeche Mode, vydané 27. září 1982. Tato nahrávka byla již vytvořena bez účasti Vince Clarka, a to po jeho odchodu ze skupiny, který následoval po evropském turné. Vytvořil poté vlastní hudební skupinu s názvem Yazoo se zpěvačkou Alison Moyetovou. Alan Wilder nahradil Vince Clarka na druhém turné, které se odehrálo ještě před vydáním tohoto alba, oficiálním členem kapely se stal až později.
Po vydání A Broken Frame Depeche Mode vyrazili na svoje první celosvětové turné, na kterém navštívili Severní Ameriku, Evropu a Dálný východ. Předtím pořádali turné v Anglii, Evropě, ale také v USA.


 1. "Leave In Silence" (6:28)
 2. "My Secret Garden" (4:45)
 3. "Monument" (3:14)
 4. "Nothing to Fear" (4:16)
 5. "See You" (4:35)
 6. "Satellite" (4:40)
 7. "The Meaning of Love" (3:06)
 8. "Further Excerpts From: My Secret Garden" (4:20)
 9. "A Photograph Of You" (3:04)
 10. "Shouldn't Have Done That" (3:10)
 11. "The Sun & The Rainfall" (5:02)
 • Složeno Martinem Gorem.
 • Originální anglická verze neobsahovala "Further Excerpts From: My Secret Garden and Leave in Silence" (4:48). "Leave in Silence" z edice vydané v USA je singlová verze skladby "Longer", ačkoli tak nebyla popsána.
 • David Gahan je hlavním zpěvákem na všech skladbách kromě "Shouldn't Have Done That", která je duetem s Martinem. "Nothing to Fear" a "Further Excerpts From: My Secret Garden" jsou čistě instrumentalní.

Účast na albuJezebel - Jezebel - Sounds of the universe

18. dubna 2009 v 11:58 texty a překlady textů - Depeche Mode
Jezebel
They call you Jezebel
Whenever we walk in
You're going straight to hell
For wanton acts of sin
They say
And that I'll have to pay
But I need you
Just this way
They call you Jezebel
For what you like to wear
You're morally unwell
They say you'll never care
For me
But what they fail to see
Is that your games
Are the key
Open their eyes to the beauty
Open their hearts to the fun
Open their minds to the idea
That you don't own someone
They call you Jezebel
Whenever men walk by
They say that they can tell
The longing in your eyes
Is real
And how you really feel
But they can't see
Your appeal
Jezebel!Jezábel
Nazývají tě Jezábel
Kamkoli vejdeme
Že směřuješ přímo do pekel
Za své chlípně hříšné skutky
To říkají
I to, že budu muset zaplatit
Ale já tě potřebuju
Právě takovou, jaká jsi
Nazývají tě Jezábel
Kvůli oblečkům, co ráda nosíš
Že jsi mravně zkažená
Říkají, že ti na mě nikdy
nebude záležet
Ale oni nikdy nepochopí
Že právě ty tvé hry
Jsou klíčem
Otevři jejich oči kráse
Otevři jejich srdce zábavě
Otevři jejich mysli představě
Že nikoho nevlastníš
Nazývají tě Jezábel
Kdykoliv projde nějaký muž kolem
Říkají, že dokážou rozpoznat
Že ta touha ve tvých očích
Je skutečná
A jak se skutečně cítíš
Ale nikdy neuvidí
Tvé prosby
Jezábel!

Corrupt - Zkazit - Sound of the universe

17. dubna 2009 v 12:08 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode

Corrupt

I could corrupt you
In a heartbeat
You think you're so special
Think you're so sweet
What are you trying
Don't even tempt me
Soon you'll be crying
And wishing you'd dreamt me


You'll be calling out my name
When you need someone to blame


I could corrupt you
It would be easy
Watching you suffer
Girl, it would please me
But I wouldn't touch you
With my little finger
I know it would crush you
My memory would linger


You'd be crying out in pain
Begging me to play my games


I could corrupt you
It would be ugly
They could sedate you
But what good would drugs be
But I wouldn't touch you
Put my hands on your hips
It would be too much to
Place my lips on your lips


You'd be calling out my name
Begging me to play my games

Zkazit

Mohl bych tě zkazit
Ve zlomku sekundy
Myslíš, že jsi něčím zvláštní
Že jsi sladká
Co to na mě zkoušíš?
Vůbec mě nepokoušej
Brzo budeš naříkat
A přát si, aby to byl jen sen


Budeš volat mé jméno
Kdykoliv budeš potřebovat někoho obvinit


Mohl bych tě zkazit
Bylo by to snadné
Díval bych se, jak trpíš
Děvče, jak by mě to těšilo
Ale já bych se tě nedotkl
Ani malíčkem
Vím, že by tě to zničilo
A já bych to měl stále na paměti


Naříkala bys bolestí
Doprošujíce se her, které hraji


Mohl bych tě zkazit
Bylo by to ošklivé
Mohli by tě uklidnit
Ale co je dobrého na drogách?
Ale já bych se tě nedotkl
Nepoložil bych ruce na tvé boky
Protože by pro tebe bylo příliš i jen
Kdybych se dotkl svými rty těch tvých


Volala bys mé jméno
Prosila bys, abych hrál ty svoje hryWrong - Špatné

16. dubna 2009 v 11:32 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Wrong


I was born with the wrong sign
In the wrong house
With the wrong ascendancy
I took the wrong road
That led to the wrong tendencies
I was in the wrong place at the wrong time
For the wrong reason and the wrong rhyme
On the wrong day of the wrong week
I used the wrong method with the wrong technique
Wrong
WrongThere's something wrong with me
Chemically
Something wrong with me
Inherently
The wrong mix in the wrong genes
I reached the wrong ends by the wrong means
It was the wrong plan
In the wrong hands
With the wrong theory for the wrong man
The wrong lies, on the wrong vibes
The wrong questions with the wrong replies
Wrong
WrongI was marching to the wrong drum
With the wrong scum
Pissing out the wrong energy
Using all the wrong lines
And the wrong signs
With the wrong intensity
I was on the wrong page of the wrong book
With the wrong rendition of the wrong hook
Made the wrong move, every wrong night
With the wrong tune played till it sounded right yeah
Wrong
WrongToo long
WrongI was born with the wrong sign
In the wrong house
With the wrong ascendancy
I took the wrong road
That led to the wrong tendencies
I was in the wrong place at the wrong time
For the wrong reason and the wrong rhyme
On the wrong day of the wrong week
I used the wrong method with the wrong techniqueŠpatné
Narodil jsem se ve špatném znamení
ve špatném domě
se špatnou nadvládou
vybral jsem si špatnou cestu
která vedla ke špatným tendencím
byl jsem na špatném místě ve špatný čas
za špatný důvod a špatný rým
ve špatném dni špatného týdne
použil jsem špatné metody se špatnou technikou
špatné
špatné.Něco je se mnou špatného
chemicky
něco je se mnou špatného
podstatně
špatně namíchané špatné geny
dosáhl jsem špatného konce špatným způsobem
byl to špatný plán
ve špatných rukou
se špatnou teorií pro špatného muže
špatné lži, na špatných vibracích
špatné otázky se špatnými odpověďmi
špatné
špatné.Pochodoval jsem za špatným bubnem
se špatnou spodinou
močil jsem špatnou energii
používal všechny špatné řádky
a špatné znamení
se špatnou intenzitou
byl jsem na špatné stránce špatné knihy
se špatným vrácením špatného háku
udělal jsem špatný pohyb,každou špatnou noc
se špatnou melodií dokud to neznělo správně
špatný
špatný.Tak dlouho
špatný.Narodil jsem se ve špatném znamení
ve špatném domě
se špatnou nadvládou
vybral jsem si špatnou cestu
která vedla ke špatným tendencím
byl jsem na špatném místě ve špatný čas
za špatný důvod a špatný rým
ve špatném dni špatného týdne
použil jsem špatné metody se špatnou technikou.

Hole to feed - Díra ke krmení - Sounds of the universe

16. dubna 2009 v 11:30 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Hole to Feed

We are here
We can love
We share something
I'm sure

That you mean the world to me


When you get
What you need
It's no way of knowingWhat you'll get
Is another hole to feed
Your name was the one that was always chosen

Your words and the kindness that set me free

Words can leave you broken inside


You'll have to decideI'm hanging onto my pride
We are here
We can love
We share something
I'm sure

That you mean the world to me


The shame as a hole that has kept us frozen

You open my eyes to the world I could believe


This world has left me broken inside


I'll have to decide
I'm hanging onto my prideWords can leave you broken inside


You'll have to decideI'm hanging onto my pride

Díra ke krmení
Jsme tady
můžeme milovatněco sdíletjsem si jistýže jsi pro mě celým světem,


když získávášco potřebuješnení žádná známá cesta


pro to co dostanešjen další jiná díra ke krmení.Tvé jméno bylo jednou pro vždy vybráno

tvá slova a laskavost mě činí volným

slova mohou opustit zlomené nitro

budeš se muset rozhodnout


visím za svou pýchu.
Jsme tady
můžeme milovatněco sdíletjsem si jistže jsi pro mě celým světem


ostuda je jako díra, která nás mrazí

otevíráš mé oči ke světu, kterému bych mohl věřit.

Tento svět mne opustil vnitrně zlomeného

budu se muset rozhodnout


visím za svou pýchuslova mohou opustit zlomené nitro

budeš se muset rozhodnout


visím za svou pýchu.