Srpen 2012

Soulsavers -Longest Day

28. srpna 2012 v 10:44 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Longest Day

I was walking home lonely the other night
I couldn't see a single star in the sky
Oh, they must be too high
Shadows dance around me in the dark
Don't stop

This could be the longest day
And the night has yet to come
This must be the dark to take
There's nowhere left to run
This could be the longest day
And the night has yet to come
This must be the dark to take
I've nowhere left to run

Was eleven years to change what have been lost
One single shot was fired and what a cost
Oh, and what a cost

This could be the longest day
And the night has yet to come
This must be the dark to take
There's nowhere left to run
This could be the longest day
And the night has yet to come
This must be the dark to take
I've nowhere left to run

I wanna run
I better run now
Run
As far as I can


Nejdelší den

Šel jsem domů osamělý další nocí
Na obloze jsem neviděl jedinou hvězdu
Ach, musí být tak příliš vysoká
Stíny tančí kolem mě ve tmě
Nepřestávejte.

Mohl by to být nejdelší den
A noc má ještě přijít
Musí to být temné,
Aby mi to dovolilo běžet
Mohl by to být nejdelší den
A noc má ještě přijít
Musí to být temné,
Nikdy jsem neutíkal.

Bylo to jedenáct let k tomu co se změnilo a ztratilo
A platím
Ach, platím.

Mohl by to být nejdelší den
A noc má ještě přijít
Musí to být temné,
Aby mi to dovolilo běžet
Mohl by to být nejdelší den
A noc má ještě přijít
Musí to být temné,
Nikdy jsem neutíkal.

Chci běžet
Raději poběžím
Běžet
Tak daleko jak mohu.

Soulsavers - Tonight

24. srpna 2012 v 14:11 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Tonight

When you're looking for salvation
Better take some time to get your story straight
Are you sure you're ready for forgiveness
You might have left it kind of late

Tonight
No it's never too late
Tonight
No it's never too late

When you're looking for salvation
In another person's life
You better get yourself a witness
You might consider a wife
Tonight, tonight

So listen to what I'm saying
Don't be listening to their fear
You gotta jump into the water sometimes
You gotta risk it all, my dear, my dear

'Cause I can might be heading for some trouble
You keep listening to their lies
I know you have that nagging sickness sometimes
We can change it all tonight
Tonight, tonight


Dnes večer

Pokud hledáš spásu
Je lépe si vzít nějaký čas přímo z tvého příběhu
Jsi si jistá, že jsi připravená na odpuštění
Možná je, ale trochu pozdě.

Dnes večer
Ne, nikdy není pozdě
Dnes večer
Ne, nikdy není pozdě.

Takže poslouchej co říkám
Neposlouchej jejich strach
Někdy musíš skočit do vody
Musíš podstoupit všechna rizika má milá, má milá.

Protože okolo můžou kroužit nějaké problémy
Neposlouchej jejich lži
Vím, že nemoc tě někdy hlodá
Můžeme to všechno změnit dnes večer
Dnes večer, dnes večer.

Soulsavers - Take

24. srpna 2012 v 10:23 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Text Davida Gahana k písni z alba : SOULSAVERS - THE LIGHT THE DEAD SEE

Take

Take, take all you can
From the life you've been given
And stop making plans
This world is all that you need
You just have to notice
Remember to breathe

There's a price that you pay
With the games that you play with that devil
And you better be sure when you walk through that door before you meddle
Life is so short and you're going to get caught being bought
And the choices you make and the demons you wake must be fought

Take, take all you can
From the life you've been given
And stop making plans

There's a price that you pay
With the games you play with that devil
And you better be sure when you walk through that door before you meddle
The life is so short and you're going to get caught being bought
And the choices you make and the demons you wake must be foughtVzít

Vezmi si všechno co můžeš
Od života jsi už všechno dostala
A přestaň dělat plány
Tento svět je všechno co potřebuješ
Stačí si jen všímat
A nezapomenout dýchat.

To je cena, kterou platíš
Za hry, které hraješ s ďáblem
Raději si buď napřed jistá než vstoupíš skrze dveře jestli se nevměšuješ
Život je tak krátký, a ty jsi přichystaná z něj něco koupit
Šance, které jsi si vybrala a boj s démony, které jsi probudila.

Vezmi si všechno co můžeš
Od života jsi už všechno dostala
A přestaň dělat plány.

To je cena, kterou platíš
Za hry, které hraješ s ďáblem
Raději si buď napřed jistá než vstoupíš skrze dveře jestli se nevměšuješ
Život je tak krátký, a ty jsi přichystaná z něj něco koupit
Šance, které jsi si vybrala a boj s démony, které jsi probudila.

Soulsavers -I can´t stand

24. srpna 2012 v 10:17 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Text Davida Gahana k písni z alba : SOULSAVERS - THE LIGHT THE DEAD SEE

I can´t stand

Even as you talk
I can't understand a word
Lips they keep on moving
Telling tired tales that have all been heard

So many precious days
And all the parts you've played
You've looked so fine
All those days have gone
You tried to get along
Win (???) a heart not all the time

I can't stay with you in me anymore
I feel like my time is running out
I know that much for sure

I can't stay another day in here with you
I feel like my time is running out
I know that much for sure

Spend your days complaining
Doubt puts only in your head
Turning every page in your book of everything
You should have done instead

So many wasted days
And all the parts you've played
It's the same old song
Well I guess it's up to you
I wonder what you'll do
Don't take, don't take too long

I can't stay with you in here anymore
I feel like my time is running out
I know that much is true (for sure)

I can't stay for another day in here with you
I feel like my time is running out
I know that much is true (for sure)Nemůžu zůstat

Z toho co říkáš
Nechápu ani slovo
Rty se nehýbají
Vyprávíš únavné příběhy, které všichni slyšeli.

Tolik drahocenných dní
A všechny součásti, které jsi hrála
Vypadala jsi dobře,
Ale všechny ty dny jsou pryč
Zkusila jsi jít
Srdce nevítězí po celou tu dobu.

Nemůžu už s tebou zůstat
Cítím jak se můj čas krátí
Vím to jistě.

Každý den si stěžuješ
Pochybuješ o tom pouze ve své hlavě
Otáčíš všechny stránky v knize
Měla by jsi si udělat místo.

Tolik promarněných dní
A všechny součásti, které jsi hrála
Je to ta samá stará písnička
No, myslím, že to je na tobě
A jsem zvědavý co budeš dělat
Nezdržuj to, nezdržuj to.

Nemůžu už s tebou zůstat
Cítím jak se můj čas krátí
Vím to jistě.

Nemůžu s tebou zůstat další den
Cítím jak se můj čas krátí
Vím to jistě.

Soulsavers - Bitterman

21. srpna 2012 v 11:09 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Text Davida Gahana k písni z alba : SOULSAVERS - THE LIGHT THE DEAD SEE

Bitterman

There's no tomorrow
Only yesterday
I may have drunk too much
Now I'll have to pay
So how far should I go
Oh that's hard to say

Wild is the sky
That covers you
Long be the night
That comforts you
Dark is the day confronting you
And pushing you

There's a face in the mirror
That I don't understand
See the one that I wear is not who I am
I made up my mind
And I want to stay

Wild is the sky
That covers you
Long be the night
That comforts you
Dark is the day confronting you
And pushing you

You're such a bitter man
Doing all that you can
In the name of fun
Just a bitter man
Taking all that you can
All for number one

There's no confusion
Only black
No questions left to ask
Like, am I coming back?
I made up my mind
And I want to stay

You're such a bitter man
Doing all that you can
In the name of fun
Just a bitter man
Taking all that you can
For the number one

You're such a bitter man
Doing all that you can
All in the name of fun
Just a bitter man
Taking all that you can
All for number one


Zahořklý muž

Není žádný zítřek
Pouze včerejšek
Možná jsem toho vypil příliš mnoho
Teď budu muset zaplatit
Za to jak daleko bych měl jít
No, to je těžké říct.

Nebe je divoké
To se tě týká
Dlouhá je noc
To je utěšující
Temný je den tvé konfrontace
a vyvíjí na tebe nátlak.

Je tu tvář v zrcadle,
Kterou nechápu
Dívám se na toho kdo nejsem
Vytvořeno v mé mysli
chci zůstat.

Nebe je divoké
To se tě týká
Dlouhá je noc
To je utěšující
Temný je den tvé konfrontace
a vyvíjí na tebe nátlak.

Jsi zahořklý muž
Děláš všechno co můžeš
Ve jménu zábavy
Jen zahořklý muž
Můžeš mít ohledy na všechny
Pouze pro jedno.

Žádný zmatek
Pouze černá
Žádné otázky k zodpovězení
Stejně jako já když se vracím?
Vytvořeno v mé mysli
chci zůstat.
Jsi zahořklý muž
Děláš všechno co můžeš
Ve jménu zábavy
Jen zahořklý muž
Můžeš mít ohledy na všechny
Pouze pro jedno.


Jsi zahořklý muž
Děláš všechno co můžeš
Ve jménu zábavy
Jen zahořklý muž
Můžeš mít ohledy na všechny
Pouze pro jedno.

Soulsavers - Take me back home

16. srpna 2012 v 11:12 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Text Davida Gahana k písni z alba : SOULSAVERS - THE LIGHT THE DEAD SEE

Take me back home

The first time you gave me freedom
For the first time I felt free
As long as you were right with me here
There's nothing else that I would need

You take me back there
Take me back home, please
No, I can't go in there
Just take me back home, home
Is where I wanna be

I was a fool before I met you
Only fools find it hard to believe
You just might be my only savior
If you are, then come and save me
If that's true, come back and save me

You take me back there
Take me back home, please
No, I can't go in there
Just take me back home, home
Is where I wanna be

Where all my stumbling misses
And all your wonderful kisses
That's where I want to be
That's just me

You take me back there
Take me back home, please
No, I can't go in there
Just take me back home, home
Is where I wanna be


Vezmi mě zpět domů

Poprvé jsi mi dala svobodu
Poprvé jsem se cítil volný
Tak dlouho, jak dlouho se mnou právě jsi
Nic jiného, co bych potřeboval.

Vezmi mě zpět
Vezmi mě zpět domů, prosím
Ne, nemůžu zde být
Jen mě vezmi zpátky domů, domů
To je to místo kde chci být.

Byl jsem blázen předtím než jsem tě potkal
Tropil jsem pouze hlouposti, těžko tomu uvěřit
Můžeš být můj jediný zachránce?
Pokud ano, tak přijď a zachraň mě
Jestli je to pravda, vrať se a zachraň mě.

Vezmi mě zpět
Vezmi mě zpět domů, prosím
Ne, nemůžu zde být
Jen mě vezmi zpátky domů, domů
To je to místo kde chci být.

Jsou-li všechny mé kameny ztraceny
A všechny naše překrásné polibky
To je to místo kde chci být
Jen já.

Vezmi mě zpět
Vezmi mě zpět domů, prosím
Ne, nemůžu zde být
Jen mě vezmi zpátky domů, domů
To je to místo kde chci být.

Soulsavers -Gone too far

15. srpna 2012 v 9:31 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Text Davida Gahana k písni z alba : SOULSAVERS - THE LIGHT THE DEAD SEE

GONE TOO FAR

I watched you rising
I watched you sleep
I knew you would, just like me
Intoxicated
Oh struggling to breathe
I heard you whimpering
In the back room
Gone too far
Too far too soon

I guess it's your time here
That time for you
When it all comes crashing down on you
Yes, I've been praying
Oh, so what else am I supposed to do?
I heard you whispering
In the back room
You've gone too far, too far too soon

You made that mistake now
They were coming for you
You've gone too far
Too far too soon

Now you feel nothing
Life can be cruel
That night I saw you
You passed by my room
I hope you make peace with the man in the moon


Zašla příliš daleko

Díval jsem se jak stoupáš
Díval jsem se jak spíš
Věděl jsem, že jsi stejně jako já
Opilá
Ach, snaží se dýchat
Slyšel jsem jak kňourala
Vzadu v pokoji
Zašla příliš daleko
Příliš brzy zašla příliš daleko.

Myslím si, že tvůj čas je tady
Právě pro tebe
Když všechno přichází a hroutí se na tebe
Ano, já jsem se modlil
Slyšel jsem, že si šeptá
Vzadu v pokoji
Příliš brzy zašla příliš daleko.

Udělala jsi chybu
Přichází pro tebe
Zašla příliš daleko
Příliš brzy zašla příliš daleko.

Teď nic necítíš
Život může být krutý
Tu noc jsem tě viděl
Jsi schválena v mém pokoji
Doufám že budeš v míru s mužem měsíce.

Soulsavers - Just try

14. srpna 2012 v 11:16 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Text Davida Gahana k písni z alba : SOULSAVERS - THE LIGHT THE DEAD SEE

JUST TRY

You came to me with open arms
To take away my fears
I took you in and you stayed awhile
Live with me right here

You told me to believe in something
Something that's true
Like the mountains and the deep blue oceans
So much bigger than you

He said, just try
Come on, just try
Lord, just try
Just try, just try

I offered you a place to stay
Somewhere to rest your head
Lord knows, I need you here
There was something you said

You'll have to believe in something
Something bigger than you
Like the great wide open spaces
There's religions too

He said, just try
Come on, just try
Lord, just try
Just try, just try

It gave me more than I deserve
It gave me peace
It gave me everything I love in this world
And now I have to sleep
Just let me sleep
I have to sleep


Zkus to

Můžeš za mnou přijít s otevřenou náručí
Odnést mé obavy
Vzal jsem tě sem a ty jsi tu chvíli zůstala
Žiješ tady se mnou.

Věříš v něco
V něco, co je pravda
Jako hory a hluboké modré oceány
Mnohem větších než jsi ty.

Řekl, zkus to
No tak, zkus to
Bože, zkus to
Zkus to, zkus to.

Nabídl jsem ti místo
Někde kde si tvá hlava odpočine
Bože, potřebuji tě tady
Bylo něco co jsi řekla.

Budeš muset v něco věřit
V něco většího než jsi ty
Jako velký široký otevřený prostor
Je to velké náboženství.

Řekl, zkus to
No tak, zkus to
Bože, zkus to
Zkus to, zkus to.

Mám víc než si zasloužím
Měl jsem klid
Měl jsem všechno co mám na tomto světě
A teď musím spát
Nech mě spát
Musím spát.

Soulsavers -Presence of God

13. srpna 2012 v 10:36 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Text Davida Gahana k písni z alba : SOULSAVERS - THE LIGHT THE DEAD SEE

PRESENCE OF GOD

I can feel the presence of god
Occupying my intentions
In my soul within my thoughts
And in wasted dreary dimensions

These thoughts torment me
They mold and shape me
There's a man that I should be
Or someone I could be
Nothing can break me
Nothing that I see
You can't shake me
You can't take me
So set me free

I can feel the presence of god
In need of my attention
In this room and in your words
In too many ways to mention

These thoughts torment me
They mold and shape me
There's a man that I should be
Or someone I could be
Nothing can break me
Nothing that I see
You can't shake me
You can't take me
So set me free

I can feel the presence of love
Holding my attention

She torments me
Creates and shapes me
There's a man that I should be
Or someone I could be
Nothing can break me
Nothing that I see
You can't shake me
You can't take me
So set me free


Boží přítomnost

Cítím přítomnost boha
zachycuje mé úmysly
V mé duši s mými myšlenkami
A v plýtvání ponuré dimenze.

Tyto myšlenky mě trápí
formují mě a utvářejí
Je tu muž, který by tu měl být
Nebo někdo, kdo by tu mohl být
Nic mě nemůže zlomit
Nic, co vidím
Nemůžeš mnou otřást
Nemůžeš mě odejmout
Tak mě osvobodil.

Cítím přítomnost boha
Potřebuje mou pozornost
V této místnosti a ve tvých slovech
V mnoha zmíněných způsobech.

Tyto myšlenky mě trápí
formují mě a utvářejí
Je tu muž, který by tu měl být
Nebo někdo, kdo by tu mohl být
Nic mě nemůže zlomit
Nic, co vidím
Nemůžeš mnou otřást
Nemůžeš mě odejmout
Tak mě osvobodil.

Cítím přítomnost lásky
Drží mou pozornost.

Ona mě trápí
Vytváří a tvaruje mě
Je tu muž, který by tu měl být
Nebo někdo, kdo by tu mohl být
Nic mě může zlomit
Nic, co vidím
Nemůžeš mnou otřást
Nemůžeš mě odejmout
Tak mě osvobodil.

Soulsavers -In the morning

10. srpna 2012 v 13:16 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Text Davida Gahana k písni z alba : SOULSAVERS - THE LIGHT THE DEAD SEE


In the morning

The leaves are falling
It's in your nature
I'm counting all the sticks left on the ground
Early this morning
When I tried to wake ya
You wasn't making any kind of sound

Why can't you hear me?
Why don't you feel me?
Was there a message
That I'm not getting?
Do you think that I am lost or am I found
Just after midnight
When I woke up sweating
I was dreaming you were right here with me now

No
Why can't you hear me?
Why don't you heal me?
I am lost
I am lost here
I'm lost in hell

So I am nothing
If I'm not with you
In the morning we'll forget this night somehowRáno

Listy padají
Je to v přírodě
Počítám všechny klacky, které zůstaly v zemi
Dnes brzy ráno
Když jsem se pokusil probudit
Ty jsi nevydávala žádný zvuk.

Proč mě nemůžeš slyšet?
Proč mě nemůžeš cítit?
Byla tam zpráva
Že jsem ji nedostal?
Myslíš jsi že jsem ztracen nebo nalezen
Těsně po půlnoci
Když jsem se probudil spocený
Zdálo se mi, že jsi tady se mnou.

Ne
Proč mě nemůžeš slyšet
Proč mě nemůžeš vyléčit?
Jsem ztracen
Jsem ztracen zde
Jsem ztracen v pekle.

Takže jsem nic
Pokud nejsem s tebou
Ráno jsme zapomněli co se stalo v noci.

Paper Monsters- Goodbye

10. srpna 2012 v 11:13 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Goodbye

It isn't very hard to see from where I stand
there's no one to blame
I opened up my eyes to see a world
with so much pleasure
not pain
as she, looked into my eyes
I knew I might not see her again
we're changing and it's hard for me
to stay the same

She, answers all the questions
things I find so very hard to say
(she) as I closed my eyes
I heard the whisper "Goodbye"
all these questions that I'm asking
feel very foolish anyway (goodbye)
as I turned the corner, I heard her
whisper again
(goodbye)

It's what she said
(goodbye) It's what she said
(goodbye) It's what she said
it's what she said

I love her from the first time we kissed
she, taste so great
she, lit another candle and slowly
fell into the flame

She, answers all the questions
things I find so very hard to say
(she) as I closed my eyes
I heard (her) whisper "Goodbye"
all these questions that I'm asking
feel very foolish anyway (goodbye)
as I turned the corner, I heard her
whisper again
(goodbye)

It's what she said
(goodbye) it's what she said
(goodbye) It's what she said
it's what she said
it's what she said
(Goodbye)

Sbohem

Není příliš těžké vidět odkud povstávám
tady není nikdo vinen
otevřel jsem oči a uviděl svět
s tím vším potěšením
bez bolesti
hledala odpověď v mých očích
vím, že jsem jí neměl vidět znovu
měníme se a proto je pro mě těžké
abych zůstal stejný.

Odpovídá na všechny otázky
věci, které nalézám jsou tak těžké říci
zavírám oči
slyšel jsem šepot - sbohem
všechny tyto otázky, které pokládám
cítím v každém případě pošetilost - sbohem
jak zahýbám za roh, slyším její šepot
znovu
sbohem.

To je to co řekla
sbohem - to je to co řekla
sbohem - to je to co řekla
to je to co řekla.

Miluji ji od prvního polibku
měl silnou chuť
tak velkou, že rozsvítila další svíčku a pomalu
padla do plamene.

Odpovídá na všechny otázky
věci, které nalézám jsou tak těžké říci
zavírám oči
slyšel jsem šepot - sbohem
všechny tyto otázky, které pokládám
cítím v každém případě pošetilost - sbohem
jak zahýbám za roh, slyším její šepot
znovu
sbohem.

Paper Monsters- Hidden houses

9. srpna 2012 v 10:08 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Hidden houses

Behind the door
a secret place
a hidden house, you see
a place where you imagine
just how life could be
and in your head
you've made your bed
you sleep alone you see
the person in the mirror can't be me

And that's alright
you say that's life
it's alright
you saved my life

Hold my hand
close your eyes
understand

Behind each man, a frightened lamb
who hides beneath the sheets
waiting for a chance to just be free
behind the masks you try to last another
day or week
a perfect life laid in front of me

And that's alright
you say that's life
it's alright
you saved my life

Hold my hand
close your eyes
understand

Come with me, let's walk
close your eyes, let's talk
my love


Skryté domy

Za dveřmi
tajného místa
vidíš skryté domy
místo, kde si představuješ
jaký by život mohl být
a ve své hlavě
jsi si vytvořila postel
vidíš se jak spíš
ten člověk v zrcadle nemůžu být já.

Vše je v pořádku
říkáš, že život je
v pořádku
zachránila jsi mi život.

Držíš moji ruku
zavíráš své oči porozuměním.

Za každým mužem, je vystrašené jehně
které se skrývá pod archy papíru
čeká na šanci, aby mohlo být volné
za maskou se pokouší naposledy další
den nebo týden
dokonalý život leží přede mnou.

Vše je v pořádku
říkáš, že život je
v pořádku
zachránila jsi mi život.

Držíš moji ruku
zavíráš své oči porozuměním

Pojď se mnou, pojďme se projít
zavři oči, pojďme mluvit
má lásko.

Paper Monsters- Bitter apple

7. srpna 2012 v 10:34 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Bitter apple

Days long gone and lost hot nights
no crowded streets to walk tonight
still the stars shine so bright
don't need a coat, I'll be alright

Then you walked into my life
a halo bright with dark brown eyes
just standing in her light
remembered love again at night

Bitter apple, take a bite
(it's kind of wonderful)
fallen star, you're mine tonight
(strange but beautiful)
bitter apple, take my life
(it's kind of wonderful)
If I close my eyes, you're mine tonight
tonight

We laughed so hard it caused some pain
two strangers standing in the rain
we smoked our cigarettes
(it's kind of wonderful)
exchanging our regrets
(strange but beautiful)

Bitter apple, take a bite
(it's kind of wonderful)
fallen star, you're mine tonight
(strange but beautiful)
bitter apple, take my life
(it's kind of wonderful)
If I close my eyes, you're mine tonight
(strange but beautiful)
tonight

If I close my eyes, you're mine tonight
tonight

If I close my eyes

Hořké jablko

Celý den uplynul a ztrácí se v horké noci
na večerní procházku nejsou přeplněné ulice
hvězdy stále ještě jasně svítí
nepotřebujeme kabát, budu v pořádku.

Tehdy jsi vstoupila do mého života
svatozář s jasně tmavýma očima
právě stojí v jejím světle
dnes v noci si opět vzpomínám na lásku.

Hořké jablko, vezmi si sousto
(je to báječně laskavé)
padlé hvězdy, dnes v noci jsi mou
(podivné, ale krásné)
hořké jablko, vezmi si můj život
je to báječně laskavé)
když zavřu oči, jsi dnes večer mou
dnes večer.

Posmívali jsme se tak bezcitně,
že to způsobilo určitou bolest
dva cizinci stáli v děšti
a my jsme kouřili
je to báječně laskavé
měnící naši lítost
divné, ale krásné.

Hořké jablko, vezmi si sousto
je to báječně laskavé)
padlé hvězdy, dnes v noci jsi mou
podivné, ale krásné)
hořké jablko, vezmi si můj život
je to báječně laskavé)
když zavřu oči, jsi dnes večer mou
dnes večer...

Paper Monsters- I need you

6. srpna 2012 v 12:46 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
I need you

I need you
I need you
I need you

I'm asking my friend
I need you again
Can you do something for me?
Time, it just past
We had some laughs
Maybe it's just about greed

You'll always need me much more than
I need you
You'll always need me much more
You'll always need me much more than
I need you
You'll always need me much more
I need you

I'll ask you again but I don't think
you've changed
You never did nothing for me
I wonder sometimes
if you're looking down
On everything that you see

With all of your gold
Stories all told
Some things just aren't meant to be
You live in the past
Shadows don't last
This time it's all about me

You'll always need me much more than
I need you
You'll always need me much more
You'll always need me much more than
I need you
You'll always need me much more
I need you

You'll always need me much more than
I need you
I need you
You'll always need me much more
I need you

I need you


Potřebuji tě

Potřebuji tě
Potřebuji tě
Potřebuji tě

Ptám se svého přítele
Znovu tě potřebuji
Můžeš pro mě něco udělat?
Čas to je jen minulost
Měli jsme se smát
Možná je to jen o chamtivosti.

Budeš mě potřebovat mnohem více než dříve
Potřebuji tě
Budeš mě potřebovat mnohem více
Budeš mě potřebovat mnohem více než dříve
Potřebuji tě
Budeš mě potřebovat mnohem více
Potřebuji tě.

Zeptám se ještě jednou,ale
Nemyslím si že jsi se změnil
Nikdy jsi pro mě nic neudělal
Zajímalo by mě někdy,
Když se podíváš dolů
Co všechno vidíš.

Se vším tvým zlatem
Příběhy všechno řeknou
Některé věci prostě nechtěli být
Žiješ v minulosti
Stíny nevydrží
Tentokrát je to všechno na mě.

Budeš mě potřebovat mnohem více než dříve
Potřebuji tě
Budeš mě potřebovat mnohem více
Budeš mě potřebovat mnohem více než dříve
Potřebuji tě
Budeš mě potřebovat mnohem více
Potřebuji tě.

Budeš mě potřebovat mnohem více než dříve
Potřebuji tě
Budeš mě potřebovat mnohem více
Budeš mě potřebovat mnohem více než dříve
Potřebuji tě
Budeš mě potřebovat mnohem více
Potřebuji tě.

Potřebuji tě.

Paper Monsters- Stay

6. srpna 2012 v 11:01 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - David Gahan
Stay
She's softly breathing next to me
Shining angel sent to me
From where she came it's hard to say
Tiny star, she guides my way
When we were lovers
We both discovered

Stay,
You can leave tomorrow
Stay,
Wait until tomorrow
Please stay

Living here in shades of grey
Colours she light a reason to stay
From where she came it's hard to say
Tiny star, she guides my way
When we were lovers
We both discovered

Stay,
You can leave tomorrow
Stay,
Wait until tomorrow
Please stay


Zůstaň

Zlehka dýchá vedle mě
zářící anděl mi ji poslal
odkud přišla je těžké říci
maličká hvězda, provází mou cestu
když jsme byli milenci
oba objevení.

Zůstaň
můžeš odejít až zítra
zůstaň
počkej až do zítra
prosím zůstaň.

Žijeme zde v odstínech šedi
barvy, které z určitých důvodů zanechává
odkud přišla je těžké říci
malá hvězdička, která provází mou cestu
když jsme byli milenci
oba objevení.

Zůstaň
můžeš odejít až zítra
zůstaň
počkej až do zítra
prosím zůstaň.