Srpen 2013

I like it - Líbí se mi to - NEVYDANÁ SKLADBA

30. srpna 2013 v 13:33 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
I Like It

I Like It
I like it, I like it
I like the way you run your fingers through my hair
And I love the way you tickle my chin
And I like the way you let yourself in when your mommy's not there
I like it, I like it
I like the things you say and all the things you do
And I like the way you straighten my tie
And I like the way you're winking your eye
And I know I like you
And I know I like you

Do that again
You're driving me insane
Kiss me once more
That's another thing I like you for
I like it, I like it
I like the funny feelings when I'm with you
And I like you more with every day
And I like to always hearing you say you're liking it too
You're liking it too

Do that again
You're driving me insane
Kiss me once more
That's another thing I like you for

I like it, I like it
I like the funny feelings when I'm with you
With every day
And I like to always hearing you say you're liking it too
You're liking it too

Whoa, I like it

Are you liking it too?


Líbí se mi to

Líbí se mi to
Líbí se mi to, líbí se mi to
Líbí se mi jak si tvé prsty pohrávají s mými vlasy

Jsem rád, když mě polechtáš na bradě
Líbí se mi, že jsi se mnou když tu není má matka
Líbí se mi to, líbí se mi to
Líbí se mi všechny věci které říkáš a děláš
Líbí se mi jak jsi mi narovnala kravatu
Líbí se mi jak na mě mrkáš
Vím ,že tě mám rád
Vím, že tě mám rád.

Udělej to znovu
Jsme šílení
Polib mne ještě jednou,
To je další věc kterou bych rád
Mám rád ty veselé pocity, když jsem s tebou
A líbí se mi každý den čím dál tím víc
A líbí se mi, když říkáš že se ti to moc líbí
Také se ti to moc líbí.


Udělej to znovu
Jsme šílení
Polib mne ještě jednou,
To je další věc kterou bych rád.

Mám rád ty veselé pocity, když jsem s tebou
A líbí se mi každý den čím dál tím víc
A líbí se mi, když říkáš že se ti to moc líbí
Také se ti to moc líbí.

Líbí se mi to

Líbí se ti to také?

Soothe My Soul - Uklidnit mou duši - DELTA MACHINE

28. srpna 2013 v 12:13 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Soothe My Soul

I`m coming for you
When the sun goes down
I`m coming for you
When there`s no-one around
I`ll coming to your house
Break down the door
Girl I`m shaking
And I need more

There`s only way to soothe my soul
Only one way (only one way)

I`m coming for you
I need to feel your skin
I`m coming for you
To stop this crawling

I`m taking place
By your side
And I`m not leaving
Until I`m satisfied

There`s only one way to soothe my soul

Only one way (only one way)

I`m coming for you
My body`s hungry
I`m coming for you
Like a junky

I can`t stop
Desire in me
I`m not waiting patienly

There`s only one way to soothe my soul
Only one way (only one way)


Uklidnit mou duši

Přijdu si pro tebe
až slunce zapadne
přijdu si pro tebe
až nebude nikdo kolem
přijdu ke tvému domu
vyrazím dveře
holka už se třesu
a chci víc

Je jen jeden způsob, jak uklidnit mou duši
jen jeden způsob (jen jeden způsob)

Přijdu si pro tebe
potřebuju cítit tvou kůži
přijdu si pro tebe
abych zastavil to hemžení

Beru si místo
po tvém boku
a neodejdu
dokud nebudu spokojen

Jen jen jeden způsob, jak uklidnit mou duši

Jen jeden způsob (jen jeden způsob)

Přijdu si pro tebe
mé tělo hladoví
přijdu si pro tebe
jako závislák

Nemůžu zastavit
tu touhu ve mně
nebudu čekat trpělivě

Je jen jeden způsob, jak uklidnit mou duši
jen jeden způsob (jen jeden způsob)

Alone - Sám - DELTA MACHINE

26. srpna 2013 v 11:27 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Alone

I was there when you needed me most
I was there when you wanted me least
I was your father, your son and your holy ghost and priest

Through your failings and success
Through your losses and gains
I didn't see much happiness or pain

I couldn't save your soul
I couldn't even take you home
I couldn't feel at home
Alone

I saw you at your best
I knew you at your worst
I couldn't tell if you were blessed or cursed
There's ding red eye between the black and the white
It's evidently hard to find the night

I couldn't save your soul
I couldn't even take you home
I couldn't play that role
Alone

Now it's too…
Too late for what should've have been said
Long ago

I was there when you needed me most
I was there when you wanted me least
I was your father, your son and your holy ghost and priest

I couldn't save your soul
I couldn't even take you home
I couldn't fill that hole
Alone


Sám

Byl jsem tady, když jsi mě nejvíc potřebovala
Byl jsem tady, když jsi mě vůbec nechtěla
Byl jsem tvůj otec, tvůj syn a tvůj duch svatý a kněz

Skrz tvé nedostatky a úspěchy
Skrz tvé ztráty a zisky
Neviděl jsem příliš mnoho štěstí nebo bolesti

Nemohl jsem zachránit tvoji duši
Nemohl jsem tě ani vzít domů
Nemohl jsem se doma cítit
Osamělý

Viděl jsem tě v nejlepším
Viděl jsem tě v nejhorším
Nemohl bych ti říct, jestli jsi požehnaná nebo prokletá
Je tu stopa červeného oka mezi černou a bílou
Evidentně je těžké najít noc

Nemohl jsem zachránit tvoji duši
Nemohl jsem tě ani vzít domů
Nemohl jsem hrát tu roli
Sám

Teď je tak...
Tak pozdě pro to, co jsme měli říct
Před dlouhou dobou

Byl jsem tady, když jsi mě nejvíc potřebovala
Byl jsem tady, když jsi mě vůbec nechtěla
Byl jsem tvůj otec, tvůj syn a tvůj duch svatý a kněz

Nemohl jsem zachránit tvoji duši
Nemohl jsem tě ani vzít domů
Nemohl jsem zaplnit tu díru
Sám

Should be higher - Měla bys být vyšší - DELTA MACHINE

19. srpna 2013 v 9:50 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Should be higher

I dream of a day
when I dare to believe
you're the answer

When the shame
and the guilt are removed
and the truth appears

With the touch of your hand
I lose who I am
if I want to

I try to resist but
succumb to the bliss
of your kiss

You should be higher
I'll take you higher
Don't be afraid
You'll just have to pray

Your lies are more attractive
than the truth
Love is all I want
Your lies are written down there
in your book
Love is all I want

Your arms are infected
they're holding the truth
Oh stop all your crying
or this one you'll lose

You should be higher
I'll take you higher
Don't be afraid
You'll just have to pray

Your lies are more attractive
than the truth
Love is all I want
Your lies are written down there
in your book
Love is all I want

You should be higher
You should be higher

Love
Love
Love
Love


Měla bys být vyšší

Sním o dni
kdy se neodvážím uvěřit
že ty jsi ta odpověď

Kdy jsou ostuda
a vina odstraněny
a pravda se ukáže

S dotekem tvé ruky
ztrácím ponětí, kdo jsem
pokud chci

Snažím se vzdorovat
ale podléhám blahu
tvého polibku

Měla bys být vyšší
dostanu tě výš
tak se neboj
musíš se jen modlit

Tvé lži jsou atraktivnější
než pravda
láska je vše, co chci
Tvé lži jsou napsány tam dole
ve tvé knize
láska je vše, co chci

Tvé paže jsou nakaženy
zadržují pravdu
Tak přestaň už řvát
nebo tohle prohraješ

Měla bys být vyšší
dostanu tě výš
tak se neboj
musíš se jen modlit

Tvé lži jsou atraktivnější
než pravda
láska je vše, co chci
Tvé lži jsou napsány tam dole
ve tvé knize
láska je vše, co chci

Měla bys být vyšší
Měla bys být vyšší

Láska
Láska
Láska
Láska

Soft touch/Raw nerve - DELTA MACHINE

16. srpna 2013 v 13:52 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Soft touch/Raw nerve

Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?
Is my radar that off?
Is my radar that off?

I'm thinking
That you're sinking
And I'll drown
I've got a confession
That your depression
Will take me down

Am I on the right track?
Am I on the right track?
Have I picked a bad time?
Have I picked a bad time?

It's seeming
That you're dreaming
With my eyes
But why protest
When your success
Is my prize

Oh brother
Give me a helping hand
Oh brother
Tell me you understand

Have I hit a raw nerve?
Have I hit a raw nerve?
Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?

I'm thinking
That you're sinking
And I'll drown
I've got a suspicion
That your position
Is unsound

Oh brother
Give me a helping hand
Oh brother
Tell me you understand

Have I hit a raw nerve?
Have I hit a raw nerve?
Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?

Have I hit a raw nerve?
Have I hit a raw nerve?
Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?


Jemný dotek/Citlivé místo

Mám jemný dotek?
Mám jemný dotek?
Je můj radar vypnutý?
Je můj radar vypnutý?

Přemýšlím
Že se topíš
A já se budu topit
Musím se přiznat
Že tvoje deprese
Mě srazí

Jsem na správné cestě?
Jsem na správné cestě?
Vybral jsem si špatný čas?
Vybral jsem si špatný čas?

Je zdánlivé
Že sníš
Mýma očima
Ale proč protestovat
Když tvůj úspěch
Je má cena

Oh, bratře
Dej mi pomocnou ruku
Oh, bratře
Řekni mi, že rozumíš

Trefil jsem se už do citlivého místa?
Trefil jsem se už do citlivého místa?
Mám jemný dotek?
Mám jemný dotek?

Přemýšlím
Že se topíš
A já se budu topit
Mám podezření
Že tvoje pozice
Je nezdravá

Oh, bratře
Dej mi pomocnou ruku
Oh, bratře
Řekni mi, že rozumíš

Trefil jsem se už do citlivého místa?
Trefil jsem se už do citlivého místa?
Mám jemný dotek?
Mám jemný dotek?

Trefil jsem se už do citlivého místa?
Trefil jsem se už do citlivého místa?
Mám jemný dotek?
Mám jemný dotek?

Soothe my soul

13. srpna 2013 v 13:01 | Martin Fletcher |  diskografie - singly
Soothe my soul

Datum vydání : 10.05.2013

CD-Single
01.Soothe My Soul (Radio Edit) - 03:57
02. Goodbye (Gesaffelstein Remix) - 03:51


Maxi-CD

01.Soothe My Soul (Steve Angello vs Jacques Lu Cont Remix) - 07:02
02.Soothe My Soul (Tom Furse - The Horrors Remix) - 04:55
03.Soothe My Soul (Billy F Gibbons and Joe Hardy Remix) - 05:16
04.Soothe My Soul (Joris Delacroix Remix) - 06:56
05.Soothe My Soul (Black Asteroid Remix) - 05:35
06.Soothe My Soul (Gregor Tresher Remix) - 07:08


12″-Maxi (Vinyl)

A1. Soothe My Soul (Steve Angello vs Jacques Lu Cont Remix)
A2. Soothe My Soul (Matador Remix)
B1. Soothe My Soul (Destructo Remix)
B2. Soothe My Soul (Gregor Tresher Remix)


The Child Inside - Dítě uvnitř - DELTA MACHINE

12. srpna 2013 v 8:38 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
The Child Inside

There is darkness and death in your eyes
What have you got buried inside?
The shallow grave in your soul
The ghosts that have taken control

You really should have dug a little deeper there
Body parts are starting to appear and scare the child inside away

Each tear that flows down your face
Trickles then picks up the pace
And turns to a river inside
A river that will not subside

I can hear that dreadful overflowing sound
And watching from afar I see a child is drowned
The child inside your heart

I can see you drifting away
Heading for the light
I can see you drifting away
Every night

Why were you always inside?
On days when the weather was fine
And while we were running around
You were nowhere to be found

You know you should have taken all your dolls to bed
Well you were made to play games with your soul instead
The child inside you died


Dítě uvnitř

V tvých očích je temnota a smrt
Co jsi uvnitř pohřbila?
Mělký hrob tvé duše
Duchové, kteří převzali kontrolu.

Měla bys kopat trochu hlouběji
Části těla se začínají objevovat a děsí dítě uvnitř.

Každá slza, která teče po tváři
Stéká než nabere tempo
A změní se v řeku
Řeku, která neustoupí.

Slyším ten hrozný překypující zvuk
A sledující z dálky vidím jak se dítě utopilo
Dítě ve tvém srdci.

Vidím tě vzdalovat se
Okruh pro světlo
Vidím tě vzdalovat se
Každou noc.

Proč jsi byla vždycky uvnitř?
Ve dnech, kdy počasí bylo fajn
A zatímco jsme kolem běhali
Byla jsi někde k nalezení.

Víš, měla bys vzít všechny své panenky do postele
Dobře, místo toho sis hrála se svou duší
Dítě uvnitř tebe zemřelo.

Broken - Zlomená - DELTA MACHINE

8. srpna 2013 v 15:09 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Broken

If you want control Without any pain
How long will you suffer?
How long will you reign?
You see the friend that I knew?
Cannot be found
Replaced by another
Wearing his crown

There's a place where I go
Without any sound
Only you can reach me
Only you're allowed
And you're so far away
You're so far from here
Do you remember
Our time without tears?

When you're falling
I will catch you
You don't have to fall that far
You can make it
I will be there
You were broken from the start

When you were a child
You'd dream all day long
You'd dream of the future
Get lost in your songs
Now that time is gone
It's lost for you now
Words long forgotten
Forgotten somehow

When you're falling
I will catch you
You don't have to fall that far
You can make it
I will be there
You were broken from the start


Zlomená

Pokud chceš kontrolu bez bolesti
Jak dlouho budeš trpět?
Jak dlouho budeš vládnout?
Víš ten kamarád, co jsem znal?
Nelze ho najít
Byl nahrazen dalším
nosící jeho korunu

Je místo, kam chodím
bez zvuku
jenom ty na mě můžeš dosáhnout
jenom ty máš povolení
a ty jsi tak daleko
ty jsi tak daleko odsud
Pamatuješ
na naše časy bez slz?

Když padáš
chytím tě
nemusíš padat tak daleko
Můžeš to zvládnout
Budu tam
Bylas zlomená už od začátku

A bylas děcko
snilas celý den
snila jsi o budoucnosti
ztracena ve svých písničkách
A ten čas je pryč
ztratil se pro tebe
Slova dlouho zapomenutá
nějak zapomenutá

Když padáš
chytím tě
nemusíš padat tak daleko
Můžeš to zvládnout
Budu tam
Byla jsi zlomená už od začátku